Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen i Raseborg vill ha stadshuset på Ekåsen

Huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhus, ett gammalt stenhus.
Stadsstyrelsen vill placera förvaltningen i den gamla sjukhusbyggnaden. Huvudbyggnaden på Ekåsens psykiatriska sjukhus, ett gammalt stenhus. Bild: YLE / Börje Broberg huvudbyggnad,Ekenäs

Raseborgs stadsstyrelse föreslår att huvudbyggnaden på Ekåsens område i Ekenäs blir stadshus. Dessutom borde staden lägga 100 000 euro på att utreda stadens förvaltningsfastigheter i Karis centrum.

Stadsstyrelsen behandlade ärendet om förvaltningens placering på måndagkväll (21.3). Stadsstyrelsen fattade beslutet på basen av de utredningar som har gjorts.

Huvudbyggnaden behöver renoveras och det uppskattas kosta högst åtta miljoner euro. Renoveringen ska finansieras i första hand genom finanseringsleasing.

Raseborg äger redan Ekåsenområdet och det är svårt att hitta andra användningsändamål för den tidigare sjukhusbyggnaden.

Flytt från Fixhuset år 2017

Förvaltningen kommer att flytta från nuvarande stadshuset Fixhuset till Ekåsenområdet när renoveringen är klar. Utrymmesmässigt är det också möjligt att koncentrera hela förvaltningen till samma hus.

En inflyttning torde kunna ske senast i slutet av år 2017.

Stadens hus i Karis gås igenom

Nu borde också fastigheterna i Karis gås igenom för en summa på 100 000 euro. Arbetet med en helhetslösning för stadens fastigheter i Karis påbörjas genast och ska vara klar i år.

Tekniska förvaltningen ska flytta från Lönnbergska fastigheten till Ekåsen. Stadsstyrelsen slår fast en tidpunkt för flyttningen.

I Karis centrum ska staden renovera och skapa rum för åtminstone bibliotek, lämpliga mötesrum samt betjäningspunkt för invånare.

Stadsfullmäktige i Raseborg har sista ordet i stadshusfrågan.