Hoppa till huvudinnehåll

Tekniska nämnden avsattes i Kaskö

Kaskö djuphamn
Kaskö djuphamn Bild: YLE/Sofi Nordmyr kaskö sjöbevakningsstation

Tekniska nämnden avsätts och ärendena överförs på stadsstyrelsen. Det blev beslutet i Kaskö stadsfullmäktige på måndag kväll.

Orsaken till att tekniska nämnden avsattes handlar om att tekniska nämndens ordförande inte längre hade nämndens förtroende. Ordföranden hade godkänt anskaffning av en jordschaktningsvagn utan att nämnden tagit beslut om saken.

Under mötet kom också ett förslag om återremittering av ärendet med motiveringen att staden behöver en teknisk nämnd. Resultatet av omröstningen blev 12 mot 5.

Stadsstyrelsen har hand om nämndens ärenden på prov under återstoden av den här valperioden.

Sektion tar hand om bygglov

Fullmäktige i Kaskö beslöt också grunda en byggnadssektion med fem medlemmar för behandling av sådana tillståndsärenden som en stadsstyrelse inte kan besluta om.

För att en sådan sektion ska kunna grundas krävs en ändring i förvaltningsstadgan. Stadsstyrelsen gavs i uppdrag att göra den ändringen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten