Hoppa till huvudinnehåll

Tillfällig flytt föreslås för daghemmet Laban i Lojo

Laban dagis
Labans dagisbarn föreslås nu flytta till Ojaniittu. Laban dagis Bild: YLE / Maria Wasström laban

Det svenska daghemmet Laban måste få en ny tillfällig lokal. Utrymmesbristen är så stor att daghemmet inte kan vänta på den nya permanenta lokalen.

Tanken är att daghemmet Laban ska ersättas med antingen ett nybygge eller genom att hyra motsvarande lokaler. Planeringen och byggandet tar ändå tid och eventuella planändringar kan ytterligare dra ut på tiden.

Daghemmet behöver en lokal för tre dagisgrupper. Chefen för småbarnsfostran, Merja Kuusimurto, föreslår att Labanbarnen tillfälligt flyttar till Ojaniittuhuset, där det finns plats.

Hem och skola har andra förslag

Solbrinkens Hem och skola föreslår att en modulbyggnad placeras bredvid daghemsområdet eller att Lojo stad tillfälligt anställer en familjedagvårdare.

I beredningen till svenska utbildningssektionen i Lojo påpekar Kuusimurto att en modulbyggnad skulle innebära en ny investering. Dessutom ställs samma krav på moduldaghem som andra daghem bland annat när det gäller ventilation.

Arbetsgruppen som jobbar med att lokalfrågorna för skolorna Tytyrin koulu och Anttilan koulu samt dagvården på svenska anser att det är bäst att Labanbarnen huserar tillfälligt i Ojaniittu.

Det slutliga beslutet fattas av nämnden för fostran och utbildning.