Hoppa till huvudinnehåll

Karleby begränsar rätten till dagvård

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Barn på Barnabo i Jakobstad. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist barnabo

Karleby går in för att halvera den subjektiva rätten till dagvård till 20 timmar per vecka. Det handlar om att begränsa rätten till dagvård för barn med vårdnadshavare som inte är i jobb, studerar eller har ett eget företag att sköta.

Begränsningarna i den subjektiva rätten till dagvård berör i dag 60 barn i Karleby. Det utgör tre procent av dem som är i kommunens dagvård.

Heldagsvård bör ordnas om det är nödvändigt för barnets utveckling eller om familjens omständigheter är sådana att heldagsvård är för barnets bästa. De här besluten tas från fall till fall.

Stadsstyrelsen i Karleby antecknade beslutet för kännedom.

Nämnden för utbildning och fostran beslöt efter omröstning på sitt möte i februari att Karleby begränsar den subjektiva rätten till dagvård enligt lagändringen som börjar gälla den första augusti 2016.

Läs också