Hoppa till huvudinnehåll

Lovisas bildningsdirektör: ”Hoppas alla orkar med undantagssituationen”

Lovisanejdens högstadium och Lovisa gymnasium.
Grannar - Lovisanejdens högstadium till vänster och Lovisa gymnasium till höger. Lovisanejdens högstadium och Lovisa gymnasium. Bild: Yle / Hanna Othman lovisanejdens högstadium,Lovisa,skolor (läroinrättningar)

Vi kan inte leka med 350 elevers och 45 lärares hälsa, säger Lovisas bildningsdirektör Thomas Grönholm. Extra bussturer ska ta Lovisaeleverna till de nya klassrummen.

- Både högstadie- och gymnasiebyggnaderna kommer att stå tomma resten av våren. Vi har fått använda vår fantasi när det kommer till att hitta ställen eleverna i stället ska placeras i, säger Lovisas bildningsdirektör Thomas Grönholm.

- I och med att eleverna är utlokaliserade kan vi göra ordentliga undersökningar och mätningar. Det kan hända att vi blir tvungna att öppna lite väggar och kolla om där finns fukt, säger Grönholm.

I Lovisa gymnasium kommer heltäckningsmattorna att bytas ut. Det handlar om nästan tusen kvadratmeter linoleummattor som sattes på plats 1976, för fyrtio år sedan.

Lovisa gymnasium.
Lovisa gymnasium. Lovisa gymnasium. Bild: Yle / Hanna Othman lovisa gymnasium,Lovisa,skolor (läroinrättningar),Grundskolor och gymnasier

I Lovisanejdens högstadium har man snart balanseringen av luftkonditioneringen i skick, tror Grönholm. För säkerhets skull har man ändå anlitat en utomstående expert på frågor som gäller inomhusluft.

Lovisanejdens högstadiums gårdsbyggnad.
I gårdsbyggnaden till Lovisanejdens högstadium har ingen ännu fått symptom av luften, men byggnaden stängs ändå. Lovisanejdens högstadiums gårdsbyggnad. Bild: Yle / Hanna Othman lovisanejdens högstadium,Lovisa,skolor (läroinrättningar)

Mögelhundar för säkerhets skull

Lovisas stadsstyrelse har också önskat att det ska anlitas mögelhundar för att staden ska kunna vara säker på att skolorna är hälsosamma lokaler efter de nödvändiga reparationerna.

Lovisa gymnasium.
Den äldre delen av gymnasiet är byggd år 1909. Lovisa gymnasium. Bild: Yle / Hanna Othman lovisa gymnasium,Lovisa,skolor (läroinrättningar),Grundskolor och gymnasier

Lovisa gymnasiums elever ska flyttas till Traditionscentrum Kuggom medan Lovisanejdens högstadiums elever finns utspridda i Generalshagens skola, Harjurinteen koulu och Amisto. Nu funderar man också på möjligheten att utnyttja hamnhuset i Valkom.

- Det blir knepigt för ungdomarna att ta sig från och till skolan, och lärarna blir tvungna att röra på sig. Men vi pratar trots allt om två månader, om 350 barns och 45 lärares hälsa. Jag hoppas alla orkar med en sådan här undantagssituation under den tiden.

Extra buss mellan Lovisa och Kuggom

Tillsammans med stadens skjutsplanerare har Grönholm funderat på hur gymnasieeleverna ska ta sig till Kuggom traditionscentrum.

Kuggom traditionscentrum i Lovisa.
Lovisa gymnasiums elever flyttar till Traditionscentrum Kuggom de följande två månaderna. Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Bild: Yle / Hanna Othman kuggom,Lovisa

De cirka trettio elever som kommer med buss från Liljendal och Lappträsk kan hoppa av bussen i Kuggom. En del av de som studerar andra året har redan bil.

- Det kommer att ordnas åtminstone en skjuts med beställd buss på morgonen och en på eftermiddagen för de elever som kommer från centrum, säger Grönholm. Det handlar om en sträcka på sex kilometer, vi kan inte kräva att de går den.

Inget tydligt samband

Utbildningsdirektör Grönholm vågare inte svara på om det finns ett samband mellan att eleverna samtidigt har börjat reagera på inomhusluften i de två skolorna. Det ser i alla fall nu ut som att det är olika faktorer i de olika skolorna.

- Dessutom är elevernas symptom så väldigt olika att det är svårt att peka ut vad det är som orsakar dem.

Lovisanejdens högstadium.
Om inneluftproblemen inte löses innan hösten kan baracker bli aktuella. Lovisanejdens högstadium. Bild: Yle / Hanna Othman lovisanejdens högstadium,Lovisa,skolor (läroinrättningar),grundskolans högstadium

Enligt skolhälsovårdaren har de elever som tidigare hade symptom, men nu är utlokaliserade från högstadiet, mått bättre i de nya klassrummen.

Thomas Grönholm säger att man redan nu också pratat om en plan C. Ifall det visar sig att tidtabellen inte håller så kan det bli aktuellt med att hyra baracker från och med hösten.

Kuggom traditionscentrum i Lovisa.
Kuggom traditionscentrum i Lovisa. Bild: Yle / Hanna Othman kuggom,Lovisa

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland