Hoppa till huvudinnehåll

Snöfattig vinter gav mycket jobb

Sisus nya bil för vägunderhåll Sisu Works (2012).
Sisus nya bil för vägunderhåll Sisu Works (2012). Bild: SISU sisu works

Trots en ganska snöfattig vinter har snöröjningen inte varit enklare den här vintern än tidigare. Temperaturen har hållit sig noll grader och det har snöat och töat om vart annat. De pengar som kommunerna kunnat spara in på plogning har man istället lagt på sandning av hala vägar.

I Vasa har man plogat gatorna ungefär 15 gånger hittills i vinter. Cykelvägarna har man plogat mellan 17 och 20 gånger.

- Snön har alltid kommit på veckosluten. Vi vill helst ploga på nätterna när det inte är så mycket trafik och så att vi har allting klart till morgonrusningen, säger Björn Gustafsson som ansvarig för vägunderhållet i Vasa.

Hellre asfalt än grus

Asfaltvägarna är lättare att hålla i skick eftersom de är hårda från början. Med grusvägar måste man vänta på att vägytan ska bli hård av is eller snö innan man kan börja ploga den.

- Alla vägar borde vara asfalterade, grusvägarna försvårar vårt arbete, säger Jan Östmans, teknisk chef i Vörå.

- Det kommer upp grus och gyttja när man plogar. Resultatet blir inte bra och det är inte bra för fordonet, säger Kjell Sundsten som är vägmästare i Korsholm.

I Vasa plogar man vägarna när det har kommit fem centimeter snö. Då kör man först huvudlederna, busslederna och uppsamlingsgatorna.

Cykelvägarna plogar man när det har kommit mellan tre och fyra centimeter snö

- Vasa vill vara en cykelstad och därför vill vi ge invånarna möjlighet att cykla året runt, säger Gustafsson.

Vasa stad har 14 fordon som kan användas för snöröjning och deras entreprenörer har tillsammans ungefär 25 fordon.

Korsholms kommun använder en del egna fordon men den mesta snöröjningen i kommunen sköts av privata entreprenörer.

Björn Gustafsson, ansvarig för vägunderhållet i Vasa.
Björn Gustafsson. Björn Gustafsson, ansvarig för vägunderhållet i Vasa. Bild: Yle/Anna Ruda björn gustafsson,Vasa

Klagomål hör till vardagen

Det verkar som om klagomål är en del av snöröjarnas vardag.

- Om man vill bli populär ska man inte vara i snöröjningsbranschen, säger en av dem som är ansvarig för snöröjningen i en österbottnisk kommun.

- Alla tycker att deras gata är den viktigaste och vi borde ploga den först, säger Gustafsson.

- Det är klart att om det kommer snö som fryser på en uppfart så är den svår att få bort och då ringer folk och klagar, säger Sundsten.

Kjell Sundsten, vägmästare i Korsholm.
Kjell Sundsten. Kjell Sundsten, vägmästare i Korsholm. Bild: Yle/Anna Ruda kjell sundsten,Korsholm,Österbotten

Olika regler för enskilda vägar

Vasa stad plogar inte enskilda och privata vägar eftersom de inte har möjlighet till det. Väglaget kan ansöka om ett bidrag av staden för snöröjningen.

Inte heller Malax sköter plogningen av privata vägar och väglaget kan inte heller söka om bidrag för plogningen av kommunen.

I Jakobstad sköter staden plogningen av enskilda vägar gratis. I Vörå bestämde man i höstas att kommunen ska sköta snöröjningen av enskilda vägar den här vintern och nästa vinter.

Kostnadsfri snöplogning är ett sätt för kommunen att jämställa boendet i olika delar av kommunen.

På samma sätt tänker man i Korsholm där kommunen sköter snöröjningen längs alla de enskilda vägarna där det finns bostadshus.

- Kommunen vill att folk ska ha möjlighet att bo på landsbygden och servicen ska vara ungefär den samma på olika håll i kommunen, säger Sundsten.

Ett sätt att hålla vägarna torrare när snön börjar smälta så att man inte ska behöva ploga bort snösörjan är att ta bort gräs och jord längs vägrenen.

Det här görs i många kommuner och i Vasa gjorde man det i delar av staden i somras och det har enligt Gustafsson redan betalat tillbaka sig.

- Det här borde vi göra hela tiden, men det har vi inte möjlighet till. Förra sommaren satsade vi på det här och vi ska fortsätta nu till sommaren, säger Gustafsson.

Vägarna i dåligt skick på våren

Nu just är i synnerhet grusvägarna i dåligt skick, som de ju alltid är på vårarna. Grusvägarna kan ha ett skikt av gyttja på ytan ovanpå den frusna vägen

- Vi kan köra ut grus på de vägar som är i sämst skick, men annars är det nog bara att vänta ut det, säger Sundsten.

I Vasa där fler vägar är asfalterade är läget bättre. När vädret blir varmare och det inte längre är minusgrader på nätterna kan staden börja sopa bort sanden från gatorna.

- Folk har redan ringt och frågat när vi ska börja sopa gatorna. Vi brukar börja efter påsk och vi satsar på att ha staden städad till första maj, säger Gustafsson.

Läs också