Hoppa till huvudinnehåll

Ingå skär inte i den subjektiva rätten till dagvård

Dal daghem i Ingå.
Bildningsnämnden säger nej också nej till större grupper på dagis. Dal daghem i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen dal daghem

De ledande tjänstemännen inom bildningen hade föreslagit att Ingå begränsar den subjektiva rätten till dagvård i enlighet med den nya lagen. Bildningsnämnden röstade ändå ner förslaget från tjänstemännen.

Enligt den nya lagen skulle alla barn ha rätt till 20 timmar dagvård per vecka.

Rätten till dagvård på heltid gäller dem som arbetar, studerar eller är företagare på heltid. Det gäller också deltidsanställda vårdnadshavare eller sådana som deltar i rehabilitering eller verksamhet som befrämjar sysselsättning.

Kommunen ska också ordna heldagsvård om det behövs till exempel med tanke på barnets utveckling eller om familjeomständigheterna är sådana att det är det bästa för barnet.

SFP:s förslag vann

Men om till exempel den ena föräldern är hemma med ett yngre syskon eller är arbetslös hemma har man inte automatiskt rätt till heltidsdagvård från och med den 1 augusti.

Majoriteten av politikerna i Ingå bildningsnämnd var ändå inte beredda att skära i den här rätten utan röstade med siffrorna 6-3 för att alla barn i Ingå ska ha rätt till dagvård på heltid också i fortsättningen.

Det var SFP:s Tanja Ljungqvist som föreslog att den subjektiva dagisrätten bibehålls i Ingå. De fyra övriga SFP:arna röstade med henne (Kristian Westerholm, Barbro Backman, Lars Lindholm, Henrik Wickström) liksom De grönas Elina Ahde.

Samlingspartiets Mika Rytkönen och Juha Kainulainen ville begränsa den subjektiva rätten till dagvård. Med dem röstade också SDP:s suppleant i nämnden, Nina Holmström.

Ingå håller fast vid mindre daghemsgrupper

Ingå kommun ökar inte antalet barn per vårdare trots att lagen tillåter det från och med augusti. Bildningsnämnden håller fast vid kommunens tidigare gruppstorlekar.

Den nya förordningen gäller barn som är minst tre år gamla. I de barngrupperna får det från med den första augusti finnas högst åtta barn per behörig vårdare.

Det betyder att den maximala gruppstorleken blir 24 barn.

Max sju barn per vuxen

För Ingås del skulle det betyda att man kunde öka antalet daghemsplatser med 23.

Bildningsnämnden beslutade ändå på sitt möte att hålla kvar samma system som i dag. Det betyder att en vårdare ansvarar för maximalt sju barn som är över tre år gamla.

För yngre barn gäller fortfarande regeln med en vårdare per fyra barn.

Nämnden slår fast att man kortvarigt eller under skolornas lov tillfälligt kan gå in för gruppstorlekar på 24 barn.

Genom att inte bilda för stora grupper skapar man bättre förutsättningar för det enskilda barnet att ingå relationer med andra barn och vuxna, anser bildningsnämnden i Ingå.