Hoppa till huvudinnehåll

"Talad svenska bara på Yles kanaler i Finland"

Personfoto
Personfoto Bild: Yle Bildtjänst Marit af Björkesten

Svenska Yles direktör Marit af Björkesten har gett sitt utlåtande till den parlamentariska arbetsgruppen som utreder Yles ställning. af Björkesten säger den språkliga och kulturella identifikationen är central i Rundradions uppdrag att behandla medborgarna på lika grunder.

Svenskspråkiga finländare ska ha möjlighet att delta i det politiska och kulturella samhället på samma sätt som majoritetsbefolkningen, säger hon.

Hon poängterar också att Svenska Yles roll är avgörande när det gäller uppkomsten av finlandssvensk film och barnprogram på svenska.

Yles radiokanaler är de enda där publiken kan höra talad svenska i Finland, och de enda som regelbundet spelar finlandssvensk musik.

Inget annat mediehus har heller ambitioner att täcka och sammanbinda hela det svenskspråkiga Finland, konstaterar af Björkesten i sitt utlåtande.

Arto Satonen (Saml) leder arbetsgruppen

Det var i höstas som Kommunikationsministeriet tillsatte en parlamentarisk arbetsgrupp för att se över Rundradion Ab:s uppgift och finansiering.

Arbetsgruppen ska bland annat bedöma omfattningen av Yles allmännyttiga verksamhet och i vilken utsträckning den ska finansieras. Gruppen ska också ta ställning till hur riksdagens ägarstyrning av Yle ska fungera.

Arbetsgruppen ska dessutom utvärdera Yles ställning och betydelse på den finska mediemarknaden samt granska Yles betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en mångsidig och oberoende kommunikation.

Ordförande för arbetsgruppen är Arto Satonen, riksdagsledamot och ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp.

Utredningen av Yles framtid är en del av regeringsprogrammet.