Hoppa till huvudinnehåll

Här är kandidaterna till stadsdirektörstjänsten i Karleby

Stadshuset i Karleby
Stadshuset i Karleby (arkivbild) Stadshuset i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist karleby stadshus

Den 18 april ska stadsfullmäktige i Karleby välja ny stadsdirektör. Här kan du bekanta dig med de tre kandidater som är med i slutstriden.

De tre kandidater som fullmäktige väljer mellan är juristen Tuomas Aho från Esbo, Stina Mattila som är ekonomidirektör i Kempele och Sabah Samaletdin, kommundirektör i Mörskom.

Karlebys nuvarande stadsdirektör Antti Isotalus går i pension 2017.

Evijärvis kommundirektör, Sabah Samaletdin. Fr.o.m. oktober 2015 kommundirektör i Mörskom.
Sabah Samaledtin Evijärvis kommundirektör, Sabah Samaletdin. Fr.o.m. oktober 2015 kommundirektör i Mörskom. Bild: YLE/Johanna Överfors sabah samaletdin

Sabah Samaledtin: "Jag vill vara en lagspelare"

Sabah Samaledtin arbetar som kommundirektör i Mörskom och är kanske mest känd för österbottningarna som tidigare kommundirektör i Evijärvi. Samaledtin ser Karleby som en stad i utveckling. Han anser också att både skatteprocenten och skuldbördan i Karleby är hög.

Sabah Samaledtin
Ålder: 50 år.
Utbildning: Magister i statsvetenskaper.
Familj: Fru och två barn.

Varför vill du bli stadsdirektör i Karleby?

- Karleby är landsortens huvudstad med många möjligheter. Jag känner till trakten eftersom jag tidigare arbetat i Evijärvi tidigare. Jag har ett socialt nätverk på orten så jag hoppar inte in i något totalt okänt. Som stadsdirektör i Karleby har man chansen att verkligen agera, så hur skulle jag kunna motstå frestelsen att söka tjänsten?

Varför sökte du inte tjänsten när den lediganslogs första gången?

- Jag måste med tacksamhet säga att jag trivs mycket bra som kommundirektör i Mörskom och jag har haft ett bra flyt i mitt arbete. Tanken att söka tjänsten i Karleby fick mogna och jag beslöt att lämna in min ansökan precis innan ansökningstiden gick ut.

Hur ser du på Karleby som stad?

- Karleby är framför allt områdets huvudstad och det finns helt klart möjligheter till vidareutveckling. Alla städer har sina egna svagheter, men fastän det ekonomiskt sett dystert ut för Karleby så är läget mycket värre på många andra orter. En annan viktig faktor är att det i de kringliggande kommunerna också finns en mycket god vilja gentemot Karleby.

Vilka är Karlebys största ekonomiska problem?

- Man kan inte bortse från att skatten är hög när man jämför med motsvarande städer runt om i landet. Men man bör också observera att stadskoncernens skuldbörda är mycket hög, den ligger mellan 9 000 och 10 000 euro. Om jag blir vald kommer jag att lyfta fram de här siffrorna till diskussion. I fortsättningen när man talar om kriterier för kriskommuner behandlar man de kommunala koncernerna, inte kommunerna.

En hurdan stadsdirektör får Karlebyborna om de väljer dig?

- En dynamisk stadsdirektör som man lätt kan närma sig. Jag vill vara en lagspelare med goda medarbetare. Tillsammans når vi resultat. Ensam vinner man inte, det gör man gemensamt, så lyder mitt motto.

Stina Mattila.
Stina Mattila Stina Mattila. Karleby,stadsdirektörer,val (samhälleliga händelser)

Stina Mattila: "Jag är en person som gillar utmaningar"

Som sakkunnig ser Mattila till ekonomin: utgifter som överstiger intäkter och skuldsättningen syns i stadens nyckeltal.

Stina Mattila
Utbildning: Redovisningsekonom.
Yrke: Ekonomidirektör i Kempele.
Familj: Man och tre barn. Född i Karleby.

Varför vill du bli stadsdirektör i Karleby?

- Det finns fler orsaker, kommunsektorn lockar även om vi har många utmaningar framför oss. Jag trivs med utmaningar och som stadsdirektör möter man utmaningar i många former. Jag skulle också bli en återvändare eftersom Karleby är min ursprungliga hemstad och det skulle kännas väldigt bra att flytta tillbaka. Som stadsdirektör har man ett krävande heltidsjobb och det kan man inte sköta på distans.

Varför sökte du inte tjänsten när den lediganslogs första gången?

- Det tog ett tag innan gnistan tändes. Uppgiften är inte enkel så man behöver tid på sig att överväga en kandidatur. Jag diskuterade också Karlebys situation och framtid med flera personer. Och sen hjälpte min släkt till med att locka mig, det får jag tillstå,

Hur ser du på Karleby som stad?

- För mig är Karleby alltid först och främst mitt hem, det kommer man inte undan för min släkt bor här. Ur ett yrkesmässigt perspektiv har Karleby fått allt flera funktioner. Ekonomiskt ser det dystert ut men på det hela taget har jag en positiv bild av staden.

Vilka är Karlebys största ekonomiska problem?

- Problemet bottnar i att utgifterna överskrider intäkterna. Som jag ser det är kommunal ekonomi lika lättfattlig som privatekonomi, det måste komma in mera pengar än det går ut. Det andra problemet är skuldsättningen. De här är de faktorer som återspeglar sig i alla nyckeltal.

En hurdan stadsdirektör får Karlebyborna om de väljer dig?

- En målmedveten person som är intresserad och engagerar sig i sitt arbete. Tillsammans ska vi utveckla Karleby. När man ser till ekonomin kan vi inte komma undan svåra problem också i framtiden, men dem ska vi lösa ett i sänder. Jag är en stark personalchef och jag kan få både personal och beslutsfattare att förenas. Ett starkt samarbete är nödvändigt och jag har de erfarenheter som krävs för att få skapa samsyn.

Tuomas Aho.
Tuomas Aho Tuomas Aho. Karleby,stadsdirektörsval,val (samhälleliga händelser),Mellersta Österbotten

Tuomas Aho: "En samhällsorienterad person"

Tuomas Aho vill sakta ner Karlebys skuldsättningstakt. Han förutspår fler nedskärningar inom alla sektorer, man kan inte heller fortsätta investera i samma takt som man gjort de senaste åren.

Tuomas Aho
Ålder: 54 år.
Utbildning: Licentiatexamen i juridik.
Yrke: Advokat sedan drygt 10 år. Innan dess en lång karriär inom offentlig förvaltning och regeringsråd på handels och industriministeriet (numera arbets- och näringsministeriet).
Känd som initiativtagare till barnsjukhus-projektet och medlem i stödföreningen och stiftelsen.

Varför vill du bli stadsdirektör i Karleby?

- Jag har gjort en lång karriär inom den offentliga sektorn och jag har alltid varit samhällsorienterad. Jag anser att jag med min bakgrund och mina intresseområden har goda förutsättningar för att arbeta som stadsdirektör i Karleby.

Varför sökte du inte tjänsten när den lediganslogs första gången?

- Jag läste annonsen och funderade på att söka redan då. Det kanske ändå kändes som ett stort steg att lämna huvudstadsregionen för att flytta till Mellersta Österbotten. När jag väl övervägt saken så kändes det inte längre som något oöverstigligt hinder.

Hur är Karleby som stad?

- Karleby är på många sätt en tilldragande stad. Den har en lång och fin historia som man aldrig ska låta falla i glömska. Karleby är också en spännande kombination av kuststad tidigare kommunsammanslagningar också riktig landsbygd. Som jag ser det är staden en centralort för landsorten men goda kommunikationer.

Hur ser Karlebys framtid ut när man ser till den ekonomiska situationen?

- Utmaningarna är verkligt stora. Tyvärr har utvecklingen långsamt gått mot det sämre, bland annat har skuldbördan fått växa till sig från år till år. Trenden har på många sätt varit dålig och nu är det mycket viktigt att förtroendevalda och tjänstemän tillsammans tar tag i att vända utvecklingen. Ekonomin måste balanseras för det går inte att fortsätta på samma sätt.

En hurdan stadsdirektör får Karlebyborna om de väljer dig?

- En öppen och intresserad stadsdirektör som syns överallt i Karleby, både i förvaltningen och i stadsbilden. Jag vill gärna vara lätt att nå.

Text: Jukka-Pekka Tyhtilä Översättning: Mikaela Löv-Aldén

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten