Hoppa till huvudinnehåll

Lärarutbildningen anställer trots uppsägningar - tack vare miljondonationer

Helsingfors universitet
Helsingfors universitet minskar personalen med nästan tusen personer. Helsingfors universitet Bild: Yle / Jonna Nupponen universitet,Universitet och högskolor,Helsingfors universitet

Samtidigt som Helsingfors universitet minskar personalen med nästan tusen söker den nya klasslärarutbildningen två lektorer för nyanställning. Det här är möjligt tack vare finlandssvenska fonder.

I en annons med ansökningsdeadline den 18.4 söker Helsingfors universitet två universitetslektorer till institutionen för beteendevetenskaper. Nyanställningarna sker mitt under omfattande nedskärningar vid Helsingfors universitet som ska minska sin personal med närmare tusen personer.

Utan fondernas donationer finns det inte en chans i världen att vi hade kunnat anställa fler.― Fritjof Sahlström, vice prefekt

Vice prefekt Fritjof Sahlström står som kontakt för ytterligare uppgifter om ansökningarna. Han hymlar inte med orsaken till att nyanställningar är möjliga mitt under uppsägningarna: det är donationerna som möjliggör hela klasslärarutbildningen.

- Utan dem finns det inte en chans i världen att vi hade kunnat anställa fler, säger han, och understryker:

- Det är väldigt fint. Det skapar nya förutsättningar att få behöriga lärare i hela Svenskfinland.

Donationer för totalt 7,2 miljoner euro

Klasslärarutbildningen som startar vid Helsingfors universitet i augusti har fått in 7,2 miljoner i sin medelanskaffningskampanj:

3,0 miljoner från Svenska kulturfonden

2,1 miljoner från Brita Maria Renlunds stiftelse

1 miljon från Stiftelsen Tre Smeder

900 000 från Svenska folkskolans vänner

200 000 från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd

Avkastning på miljonerna finansierar utbildningen

Förutom 7,2 miljoner euro i privata fond- och stiftelsedonationer tillkommer den statliga finansieringen, som är beroende av den donationssumman och kan vara högst tre gånger så stor. De här miljonerna kommer alla att investeras, och det är avkastningen från dem som gör den svenskspråkiga klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet möjlig.

- Det är den långsiktiga garantin: vi behöver inte tära på kapitalet, utan det här genererar avkastning så att vi inte behöver be om nya pengar igen om fem år, säger Sahlström.

Dessutom har utbildningen beviljats ett årligt understöd på drygt 200 000 euro av undervisnings- och kulturministeriet.

Fritjof Sahlström
Vice prefekt Fritjof Sahlström. Fritjof Sahlström Bild: Yle/Anna Savonius lärarutbildningen
Finns det sådana bland de uppsagda som vill och kan ansöka är det ju inte ett problem. Tvärtom är vi glada för alla sökande.― Fritjof Sahlström, vice prefekt

Anställningar mitt under uppsägningar leder förstås till en annan fråga: finns det inte folk bland de uppsagda som vill ha de här jobben?

- Det kan det ju finnas, säger Sahlström. Personalavdelningen har gjort en första granskning bland dem som sagts upp och bedömningen är att det sannolikt inte finns det, och därför har vi valt att gå ut med annons. Men finns det sådana bland de uppsagda som ändå vill ansöka och kan ansöka är det ju inte ett problem, tvärtom är vi glada för alla sökande.

Utbildningen inleds med tre lektorer - fler anställningar kommer

De två universitetslektorer som börjar nu kommer att utgöra majoriteten av undervisningspersonalen under klasslärarutbildningens första år. Den tredje och sista lektorn är redan utsedd och kommer till klasslärarutbildningen genom inre förflyttning på universitetet.

- Anna Slotte är universitetslektor hos oss sedan tidigare och kommer redan från den första april att börja med planeringsarbetet, säger Sahlström.

Personalen kommer sedan successivt att fyllas på när också studenterna blir fler. Klasslärarutbildningen börjar i augusti och har plats för 40 studerande.

Läs mera:

Blivande klasslärare ska öva i Botby grundskola - utbildningschef hoppas fler nu vill bli lärare

Undervisningschef Niclas Rönnholm hoppas att övningsskolorna höjer intresset för läraryrket i huvudstadsregionen. I längden skulle staden då ha lättare att rekrytera behöriga lärare.

Läs också