Hoppa till huvudinnehåll

Sannfinländarna och Centern i hård tvist om utlokaliseringar

hanna mäntylä
Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) vill ha läkemedelsverket Fimea tillbaka till Helsingfors hanna mäntylä Bild: Yle/Niklas Fagerström hanna mäntylä

Sannfinländarna vill riva upp beslutet om två regionaliseringsprojekt som Centern har drivit igenom. Sannfinländarna vill lägga ner ARA, finansierings- och utvecklingscentralen för boende i Lahtis, och slå fast att huvudorten för läkemedelsverket Fimea är Helsingfors, inte Kuopio.

Regionaliseringspartiet Centern har gått i taket. Särskilt förslaget att Fimeas huvudkontor och administrationen återbördas till Helsingfors har väckt en storm av protester i Centerns ledning. Till de protesterande har också sällat sig lokala beslutsfattare som oroar sig över att jobb försvinner.

Regeringspartierna inleder grälet om Fimea i arbetsgruppen för regional koordinering efter påsk, och ärendet avgörs slutligen i regeringen senare under våren.

"Regionaliseringen kostar"

Sannfinländarna förnekar att partiet av ideologiska skäl motsätter sig utlokalisering. Syftet är således inte att försöka plocka politiska poäng genom att med vett och vilja ta en strid med Centern på den för Centern mest ömma punkten.

På partikanslet säger man att orsakerna är helt pragmatiska, utlokaliseringen har inte fungerat och kostar staten miljoner.

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) har alltså rört om i ett verkligt getingbo, då hon föreslår att Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, före detta Läkemedelsverket och före detta Medicinalstyrelsen, igen får Helsingfors som huvudort.

Det omstridda beslutet att flytta Läkemedelsverket till Kuopio fattades år 2009 av dåvarande social- och hälsovårdsministern Liisa Hyssälä (C). Ända sedan dess har personalen häftigt protesterat emot utlokaliseringen, många har sagt upp sig hellre än att flytta till Kuopio.

Svårigheten att genomföra utlokaliseringen illustreras också av att Fimea har tredubbelt fler anställda på "sidokontoret" i Helsingfors än i Kuopio.

"Inte regionpolitiskt redskap"

Nu vill Mäntylä en gång för alla slå fast att Fimea inte ska vara ett regionpolitiskt redskap. Personalen som har levt i osäkerhet i sju år måste få arbetsro, och inte längre behöva grubbla om man ska säga upp sig eller låta sig tvångsförflyttas till Kuopio. Det är enligt Mäntylä följden om utlokaliseringen helt och hållet genomförs.

Mäntylä pekar på ekonomiska orsaker. Fimea med ett huvudkontor i Helsingfors kan bli större internationellt. Redan nu står internationella kunder för fyra femtedelar av finansieringen. Mäntylä räknar med att Fimeas laboratorium ännu bättre kan konkurrera med andra europeiska läkemedelsverk då det gäller licenser och forskning i läkemedlens säkerhet, om verket finns i Helsingfors

Minister Mäntylä hänvisar också till att det är betydligt enklare att locka utländska experter till huvudstaden, Kuopio har för utlänningar förefallit avskräckande långt borta.

"Regionaliseringen ska slutföras "

Men i Centern möter Mäntyläs förslag kompakt motstånd. Centerns riksdagsgrupp säger i ett uttalande att partiet inte godkänner Mäntyläs förslag. Det finns ett beslut på att flytta Fimea senast år 2018, och det ska nu efter många uppskov genomföras. Verksamheten i Kuopio står på stabil grund.

- Regionaliseringen ska målmedvetet slutföras, i samarbete med Fimeas sakkunniga personal, skriver riksdagsgruppens presidium, Matti Vanhanen, Elsi Katainen och Markus Lohi, i ett gemensamt uttalande.

Också riksdagsledamöterna från östra Finland protesterar. De kallar Mäntyläs förslag en dålig nyhet ur regionpolitisk synvinkel.

Motståndarna blidkas inte av att Hanna Mäntylä lovar att utvidga verksamheten i Kuopio. Där skulle man systematiskt börja bedöma alla nya sjukhusmediciner.

ARA bör läggas ner

Sannfinländarnas partifullmäktige krävde i ett uttalande för några veckor sedan att ARA, finansierings- och utvecklingscentralen för boende, läggs ner. Partiet kommer att hålla det här kravet framme i kampanjen inför kommunalvalet.

Sannfinländarna säger att ARA har misslyckats med att skapa en bostadsmarknad för låginkomsttagarna. Det gamla Arava-systemet gjorde det möjligt för låginkomsttagare att skaffa en ägobostad, nu går ARA-pengarna till de stora partierna närstående allmännyttiga samfund som bygger hyresbostäder. Och skor sig.

Bostadsbygge i Hertonäs i Helsingfors Bild: YLE/Mette Strauss hertonäs nytt bostadsområde

I tillväxtcentra borde enligt Sannfinländarna företag som ägs av stat och kommun inleda en produktion i stor skala av delvis statsfinansierad bostadsproduktion.

ARA säger i sitt genmäle att Sannfinländarna har flera fel i sitt uttalande. Det finns inte 20 miljarder euro i statens bostadsfond som partiet säger, utan 6,5 miljarder. Hur de pengarna används bestämmer regering och riksdag.

Enligt ARA är hyrorna i ARA-bostäder lägre än på den fria marknaden, kommunerna äger de flesta av ARA-hyresbostäderna. Det finns också flera modeller för hur låginkomsttagare kan skaffa bostad.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes