Hoppa till huvudinnehåll

Läkarundersökningar av friska studerande förlänger köer i primärhälsovården

Anna Hoverfelt i sitt mottagningsrum vid Ekenäs hälsostation
Anna Hoverfelt i sitt mottagningsrum vid Ekenäs hälsostation Bild: yle/Nicole Hjelt ekeneäs hälsostation

Samtliga andra stadiets studerande skall numera läkarundersökas när de inleder sina studier. Det här enligt lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft i augusti 2014. Det har hittills räckt med en hälsogranskning som utförs av hälsovårdare och vid behov slussas studerande vidare till läkare.

Lagen kräver en läkargranskning men hittills har man inte lyckats åstadkomma det i Jakobstadsregionen.

Regionförvaltningsverket har gjort anmärkningar i sammanhanget och nu måste nånting börja ske.

En arbetsgrupp under ledning av överläkaren vid primärhälsovården, Britt-Mari Bjon, är utsedd och till hösten eller senast vid årsskiftet skall systemet med läkargranskningar fungera.

Överläkare Britt-Marie Bjon
Britt-Mari Bjon Överläkare Britt-Marie Bjon Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,britt-marie bjon

Brister i anordnandet

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland skickade i sex fall ut en begäran om utredningar under fjolåret kring anordnandet av hälsovårdar- och läkarundersökningar för andra stadiets studerande.

I Österbotten gällde utredningar K5 området i sydösterbotten, Korsholm och Jakobstad.

Läkare är kritiska till ytterligare läkarundersökningar

Före skolåldern undersöks barnen av läkare ett flertal gånger, omkring fem gånger i Jakobstad.

Skolbarnen undersöks av läkare på årskurs 1, 5 och 8. Överläkaren vid hälsovårdscentralen i Jakobstad, Britt-Mari Bjon ifrågasätter nyttan med ytterligare en läkarundersökning i samband med fortsatta studier på andra stadiet.

Speciellt i ett läge när de totala resurserna inte ökar.

- Det vad jag hör är att det inte låter förnuftigt det här, säger Britt-Mari Bjon om sina samtal med läkarkolleger på hälsovårdscentralen om nyordningen.

- Hur mycket tror vi att vi skall hitta några rafflande sjukdomar mera bland andra stadiets studerande.

- Vi har till exempel drogproblem men frågan är om inte andra personalgrupper som hälsovårdare, kuratorer, psykologer, lärare och speciallärare som finns på skolan i första hand borde användas till att först identifiera problemet.

Hälsogranskning på andra stadiet

Hälsogranskningar av studerande utan läkare närvarande genomförs på andra stadiet, det vill säga i gymnasier och i yrkesinstitut i Jakobstadsregionen.

Det handlar om studerande vid fyra gymnasier, Optima yrkesinstitut och andra stadiets utbildningar vid Campus Allegro.

Grunden i den undersökningen är en enkät som den studerande fyller före besöket hos skolhälsovårdaren.

- Vi går ganska mycket in på personliga saker, hur de har det i sina relationer. Dagsrytmen och droger är också viktiga teman, säger hälsovårdaren Gunnel Boström som jobbat många år med de här frågorna.

- Jag tycker nog ändå att om vi upptäcker att det finns behov och vi själva tycker att det behövs läkarstöd så finns det tillgängligt, som det nu känns är det bra, säger Johanna Enkvist som är ny hälsovårdare.

Hälsovårdarna Gunnel Boström och Johanna Smeds
Hälsovårdarna Gunnel Boström och Johanna Smeds Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,hälsovårdare,johanna enkvist

Köerna vid hälsovårdscentralen blir längre

Ifall inte den totala resurstilldelningen till primärhälsovården ökar i ett läge när allmänna screeningar av andra stadiets studerande startar, ökar trycket på hälsovårdscentralerna.

- Ja, det får man ju anta, säger Britt-Mari Bjon.

- Har vi möjlighet att flytta över mera resurser till primärhälsovården som alla talat om under många år har vi visserligen möjlighet att göra mera screeningar men jag vill ha väl underbyggda konsekvensbedömningar isåfall.

Anton Mattfolk, sofie andersson och Isak Rak från Bil 15, åk 1 vid Optima
Studerande vid Optima. Anton Mattfolk, sofie andersson och Isak Rak från Bil 15, åk 1 vid Optima Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Jakobstad,Optima,isak rak

Blandade reaktioner hos studerande

Anton Mattfolk, Sofie Andersson och Isak Rak är studerande på Bil 15, årskurs 1 vid optima yrkesinstitut och de har en lite varierande inställning till behovet av en läkarundersökning och inte enbart en hälsogranskning i samband med inledandet av studierna.

- Allt kom fram som behövdes, det behövs ingen läkare, det är bra att man satsar på en undersökning med läkare också, var kommentarerna från studerande.

Läs också