Hoppa till huvudinnehåll

"Är ni som stöder bostäder stolta över det?" - Malms flygplats väckte livlig debatt

Flyg på malms flygstation
Malms flygplats diskuterades i Helsingforsfullmäktige med anledning av ett invånarinitiativ. Flyg på malms flygstation Bild: Yle/Laura Klingberg malms flygplats

Ett invånarinitiativ med 13 000 namnteckningar om att bevara Malms flygplats fick inte majoritetens stöd i Helsingforsfullmäktige under onsdagskvällen. Flygplatsen väckte en livlig debatt som räckte flera timmar.

Invånarinitiativet krävde att flygplatsen ska bevaras för flygtrafik också fastän staten avvecklar flygverksamheten i Malm. Det motiveras med att flygplatsen är historiskt och arkitektoniskt värdefull och att den är den enda för internationella affärsflyg och lätt flygtrafik med fri tidtabell.

I tjänstemännens svar på intiativet lyfts fram att den värdefulla flygplatsbyggnaden i Malm bevaras som minne men att området ska göras till ett bostads- och arbetsplatsområde. Helsingfors stad vill bygga 25 000 bostäder på området.

Månsson: Om vi ger upp flygplatsen får vi den aldrig tillbaka

I fullmäktigedebatten lyfte många ledamöter upp att stadens svar på initiativet är bristfälligt och Björn Månssons (SFP) förslag om att det ska beredas på nytt fick därför en del stöd.

Månsson lyfte upp nio punkter som motiverar att flygplatsen bevaras. Bland annat det färska beslutet om att flygplatsen är hotad kulturmiljö och att det är möjligt att både bygga bostäder och bevara flygen i Malm. Månsson hänvisade till en utredning från Newsbrokers Oy om att flygplatsen kan utvecklas till en business- och företagspark där det byggs bostäder för 10 000 - 15 000 invånare.

- Om vi nu ger upp flygplatsen i Malm får vi den aldrig tillbaka, sade Månsson.

Om vi nu ger upp flygplatsen i Malm får vi den aldrig tillbaka.― Björn Månsson (SFP)

Enligt Månsson är hela SFP-fullmäktigegruppen för att flygplatsen bevaras.

Månssons förslag om ny beredning förlorade ändå omröstningen i fullmäktige med siffrorna 29-55.

Här kan du se hur ledamöterna röstade!

Saml och Sannf splittrade

Fullmäktiges största parti Samlingspartiet är splittrade i frågan.

Sirpa Asko-Seljavaara (Saml) sade att Helsingfors konkurrenskraft förbättras om flygplatsen bevaras medan stadsplaneringsnämndens ordförande Risto Rautava (Saml) sade att det behövs bostäder och att 25 000 är en anmärkningsvärd mängd.

Bostäder kommer först och långt därefter sådan här fritidssysselsättning.― Harri Lindell

Också inom Sannfinländarna råder delade meningar.

- Är ni som stöder bostadsbyggandet ännu om tio år stolta över det om det görs ett minnesmärke med era namn på, frågade Tom Packalén (Sannf) och kallade planerna på att bygga om flygplatsen för ett symptom på Åbosjukan där gamla byggnader rivs.

- Bostäder kommer först och långt därefter sådan här fritidssysselsättning, sade Harri Lindell (Sannf) och syftade på hobbyflygarna i Malm.

SDP, Gröna och VF stöder bostadsbyggande

SDP, Gröna och VF stöder rätt enhälligt planerna på bostäder i Malm. Bara Jarmo Nieminen som i höstas flyttade från Samlingspartiet till De gröna vill att flygplatsen bevaras.

- Det finns brist på bostäder i Helsingfors och bostäderna här är dubbelt dyrare än i övriga landet. Flygplatsen kan förflyttas 50-100 kilometer bort men bostäder kan inte byggas på 100 kilometers avstånd. Det är en lite för lång sträcka att köra dagligen för helsingforsare, sade Dan Koivulaakso (VF).

Planen för Malms flygplats slås slutligen fast i samband med beslutet om stadens generalplan. Fullmäktige behandlar generalplanen i slutet av året.

Läs mera:

"Ta Vik i stället!" Musikern och fritidspiloten Axel Kalland sörjer Malms flygplats

Helsingforsfullmäktiges beslut att ignorera invånarinitiativet om att bevara Malms flygplats väcker besvikelse.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen