Hoppa till huvudinnehåll

Skogsägare lär känna sin skog

Skogsägare på utbildning.
Skogsägare på utbildning. Bild: Yle/Anna Ruda yrkesakademin i österbotten

Yrkesakademin i Österbotten ordar som bäst en kurs i skogsbruk för skogsägare. Kursen riktar sig till alla skogsägare oberoende hur stora skogsbestånd de förvaltar och intresset för kursen är stort.

Tomas Lundström som drar kursen och är utbildare vid Yrkesakademin i Österbotten berättar att skogsägarna på kursen lär sig grunderna i skogskötsel, skogstyper och skogens utvecklingsklasser.

- I dag har vi allmänbildning i skog och skogsbruk, eller skogsbrukets grunder. Vi pratar om skogstyper, alltså skogsmarkens olika bördigheter, vi partar om skogens olika utvecklingsskeden eller utvecklingsklasser, säger Lundström.

Enligt Lundström passar kursen för alla skogsägare, oberoende hur mycket skog de förvaltar. Tanken med kursen är att all skog ska betraktas som ett kapital.

- Skogsinnehavet ska man förvalta på bästa möjliga sätt. Men bästa möjliga sätt kan variera beroende på de personliga målen, säger Lundström.

Tomas Lundström
Tomas Lundström. Tomas Lundström Bild: Yle/Anna Ruda yrkesakademin i österbotten,Tomas Lundström

Nyblivna skogsägare

En av deltagarna på kursen är Jesper Lindvall från Kronoby. Han vill lära sig mer om skogsbruk inför framtiden.

- Jag har just blivit skogsägare och klivit i min morfars stövlar. För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt går jag den här kursen, säger Lindvall.

Lindvall tycker att det är bra att man får lära sig om alla delar av skogsbruket på kursen.

Jesper Lindvall
Jesper Lindvall. Jesper Lindvall Bild: Yle/Jussi Laine jesper lindvall

En annan av kursdeltagarna är Henrik Huhta, också han från Kronoby, också han nybliven skogsägare.

- Inom familjen konstaterade vi att vi borde ägna mer tid åt våra skogar. De kunde kanske skötas bättre och ge bättra avkastning än hittills. Här lär jag mig mera om hur man kan vårda skogen, säger Huhta.

Intresset för kursen är stort, men eftersom kursen arrangeras under arbetstid är det många som inte kan delta.

- Om vi hade kursen kvällstid skulle fler ha möjlighet att delta, men under vinterhalvåret är det så mörkt i skogen på kvällarna att vi inte skulle kunna ha de här praktiska utomhusdelarna, säger Lundström.

Henrik Huhta
Henrik Huhta. Henrik Huhta Bild: Yle/Jussi Laine henrik huhta

Skogsbruk på distans

Lundström berättar att skogsägarnas kunskaper om skogsbruk har ändrats under de år han har hållit kursen.

- För 20 år sedan kunde deltagarna mer än jag om hur man röjer och gallrar i skogen. I dag är skogsägarna mer inriktade på hur de ska sköta sin skog med hjälp av digitala hjälpmedel, säger Lundström.

Många av de österbottniska skogsägarna bor idag i huvudstadsregionen.

- Man kan ha skogsbruksplanen på nätet eller i sin telefon. Det finns alla möjligheter att sköta sin skog också på distans, säger Lundström.

Känna sin skog

Skogsägaren måste ändå känna sin egen skog.

- En av de viktigaste målsättningarna med den här kursen är att skogsägarna ska lära känna sin egen skog och veta vad de har där, säger Lundström.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten