Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstads bokslut på plus

Jakobstads stadshus
Jakobstads stadshus Bild: YLE/Joar Nylund Österbotten,Jakobstad,jakobstads stadshus

Inte mycket, men ändå ett plus på drygt 13 000 euro visar bokslutet i Jakobstad. Nämnderna håller sig inom ramarna, men social- och hälsovården kostade mer än budgeterat.

Det är ett hyfsat bokslut. Det betyget får 2015 års siffror av stadsstyrelsens ordförande Peter Boström. Enda sorgebarnet är social- och hälsovården som behövde några miljoner extra.

- Vi har lyckats anpassa ekonomin och utgifterna till verkligheten, säger Boström.

Stadens ekonomi förbättrades radikalt efter försäljningen av energiverket. Ännu 2013 var stadens skuldsättning 111 miljoner euro, ifjol endast lite under 43 miljoner.

Lånen per invånare är nere på 2 199 euro medan landets medeltal för kommunerna låg på 2 793 euro per invånare.

Bolagiseringen fortsätter

Bolagen staden äger eller är delägare i gör också vinst. Katternökoncernen kommer att betala ett par miljoner i dividend till sina ägare. Jakobstads Vatten gör en vinst på 700 000 euro. Hamnbolaget och Jakobstads energi ger också plus.

Ett frågetecken på lång sikt är energiverkets andel i Fennovoima och hur det framtida priset på el påverkar stadens ekonomi, men det vet man först 2024 när kärnkraftverket tas i bruk.

Skatteintäkterna ifjol blev 2,1 miljoner mer än beräknat. Det förklarar stadskamrer Jonny Wallsten med att det går bra för företagen, detta trots att två större företag, Rettig och Componenta lade ner sina fabriker.

Stadens anställda har nu gått under 1 000 om man inte räknar in social- och hälsovårdsverkets anställda.

Totalt minskade antalet årsverken ifjol från 2 365 till 2 269. Minskningen beror i huvudsak på bolagiseringen av hamnen och att energiverkets personal gick över till Herrfors.

Bolagiseringen fortsätter. Näst i tur är stödtjänsterna och cirka 300 anställda som staden tänker överföra till ett separat bolag, något som en del anställda opponerat sig mot.

Avsikten är fortsätta hålla hårt i pengarna och skuldsättningen ska inte öka i år heller. Det innebär att att en flera fastigheter får vänta på renovering och till exempel Jakobstad Wapen får fortsätta ligga vid kajen i halvdåligt skick.

- Det finns inte pengar för fartyget, säger Peter Boström.