Hoppa till huvudinnehåll

Genombrott i nanopartikelforskning vid Åbo Akademi

Jessica Rosenholm, Diana Toivola, Cecilia Sahlgren
Från vänster: Jessica Rosenholm, Diana Toivola och Cecilia Sahlgren. Jessica Rosenholm, Diana Toivola, Cecilia Sahlgren Bild: Åbo Akademi / MfÅA forskare,Åbo Akademi,cecilia sahlgren,nanopartiklar

Forskare vid Åbo Akademi har tagit stora steg framåt i utvecklandet av så kallad nanomedicin som kan utnyttjas vid behandling av tjocktarmscancer och -inflammation.

Forskningen har utförts som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan tre forskargrupper vid Åbo Akademi. De nanopartiklar med medicin som utvecklats kan tas oralt och de klarar sig genom tarmen för att sedan tas upp av tarmceller i olika delar av mag-tarmkanalen. Med andra ord verkar medicinen endast där den verkligen behövs.

Läkemedlet transporteras till tarmkanalen med hjälp av nanopartiklarna som klarar sig i den utmanande miljön i tarmen och som hittar ända fram till de sjuka celler som ska behandlas med läkemedlet. Det här innebär också att en mindre mängd medicin behöver användas.

Det nya med studien som nu gjorts vid Åbo Akademi är att man har undersökt och utvecklat nanomediciner som specifikt kan tas upp av tarmcellerna efter att medicinerna har tagit sig genom tarmen, tarmens skyddande mukuslager och sedan påverka de sjuka cellerna.

Mindre medicin behövs

Ett av de lättaste sätten för oss människor att ta en medicin är i oral form och det gäller också tjocktarmspatienter, men eftersom medicinen först måste gå igenom över 5 meter av tarm innan den når den utsatta tjocktarmen måste den skyddas på något vis. Det är här nanopartiklarna kommer in.

Utvecklandet av nanomediciner kan betydligt minska bieffekterna av olika mediciner eftersom nanomediciner kan styras precis rätt och därför behövs det mindre mängd aktiv substans för att ge samma effekt som en mer traditionell medicin.

Tre forskargrupper

- Det här är dessutom ett fint exempel på hur tre forskargrupper med olika kunnande inom olika discipliner med gemensamma krafter kan nå goda resultat och föra utvecklingen framåt. Att allt det här kunnandet dessutom kan hittas bland kolleger inom Åbo Akademi känns särskilt fint, säger akademilektor i biologi Diana Toivola, som varit med och lett projektet.

De involverade forskargrupperna leds av professor i farmaci Jessica Rosenholm, forskningsledare i cellbiologi Cecilia Sahlgren och akademilektor i biologi Diana Toivola. Också doktoranden FaM Diti Desai har spelat en central roll.

Resultaten har publicerats i artikeln "Targeted modulation of cell differentiation in distinct regions of the gastrointestinal tract via oral administration of differently PEG-PEI functionalized mesoporous silica nanoparticles" i tidskriften "International Journal of Nanomedicine".

Nästa steg blir att testa nanomedicinerna på specifika tarmsjukdomsmodeller. Arbetet fortsätter nu bland annat i samarbete med läkare vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Artikeln har publicerats i tidskriften "International Journal of Nanomedicine" och kan läsas här.