Hoppa till huvudinnehåll

Hur mycket får elpriser höjas?

el
el Bild: Kalle Niskala / Yle el

Höjda priser på el upprör. En person som har tagit kontakt förargar sig över att priserna på el kan höjas så mycket. Det är särskilt det som elbolagen kallar för "förbrukningsavgift" som tipsaren anmärker på.

Förbrukningsavgiften är i princip en del av överföringspriset. Precis som energipriset utgörs även överföringspriset i regel av en månatlig, fast grundavgift och en förbrukningsavgift som beror på elanvändningen.

Energimyndigheten skriver på sin hemsida att "den lokala elnätsinnehavaren har alltid ensamrätt till överföringstjänsten och kunden kan inte konkurrensutsätta överföringspriset."

Det är Energimyndigheten som övervakar att överföringspriserna är skäliga.

Energimyndigheten har sammanställt listor över elpriserna.

Vi på Svenska Yle gjorde tidigare en sammanställning över elpriserna i varje region.

Läs mera:

Så här mycket betalar du för elöverföring - se priskarta över hela Finland

Det finns stora regionala skillnader i elöverföringspriserna. Det enda sättet för kunden att påverka kostnaderna är att flytta, eftersom överföringsnätets ägare har monopol på sina områden.

Vet du mer? Har du reagerat på stora prishöjningar i din region?

Tips-id: 27803

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.