Hoppa till huvudinnehåll

Ingåport går vidare trots kritik

En asfalterade väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln.
Ingåport ska vara en fasad som lockar bilister att vika av från stamväg 51 till Ingå. En asfalterade väg med åker på ena sidan och träd på andra. Trafikmärke för förkörsrätt. Telefonstolpar. Sommar, blå himmel med moln. Bild: Yle/Veronica Montén stamväg 51

Planeringen av småindustriområdet Ingåport framskrider trots kritik från miljö- och byggnadsnämnden.

Samhällstekniska nämnden vill att planerna på Ingåport går vidare. Nämnden valde konsultbyrån FCG som planläggare för detaljplanens första skede på sitt möte på tisdagen (29.3).

En karta.
Området i fråga utmärkt på en karta. En karta. Bild: Google karta över var i ingå ingåport finns,Västnyland,Ingå,kartor

Småindustriområdet Ingåport planeras vid stamväg 51, mellan Bollstavägen i väster och Täktervägen i öster. Tanken med Ingåport är att det ska vara en fasad som lockar besökare till Ingå kyrkby. Området ska öka Ingås attraktionskraft.

Under planläggningsarbetet ska kommunen ordna workshops för att involvera de som är intresserade av området.

"Mest positiv respons"

Olika parter har tidigare fått säga sin åsikt om Ingåport. 13 åsikter och utlåtanden lämnades in. "Responsen var till största delen positiv," står det i beredningen till samhällstekniska nämnden (30.3).

Bland dem som gav ett utlåtande om planerna fanns Ingå kommuns miljö- och byggnadsnämnd. De var mycket kritiska. De tyckte att Ingåport är onödigt och att småindustriområdet förfular miljön.

"Småindustritomter invid stamvägen lockar inte att svänga in till kyrkbyn och de ökar knappast Ingås attraktionskraft bland kultur- och upplevelseturister", sade nämnden i sitt utlåtande.