Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkans utmaningar syns också i Borgå

borgå domkyrka
borgå domkyrka Bild: YLE/Chanette Härus domkyrkan i borgå,Borgå

Borgå kyrkliga samfällighets resultat var positivt 2015 men lägre än året innan.

I Borgå är de två lutherska församlingarnas medlemmar mera aktiva än medeltalet i landet.

Trots det fortsatte medlemsantalet att minska i både den finska och svenska församlingen i Borgå. Kyrkans tjänster är i stället alltmer efterfrågade.

Borgå kyrkliga samfällighets resultat visade förra året ett överskott på drygt 632 000 euro. Det var ändå 371 000 euro mindre än 2014.

Verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt 9,5 miljoner euro. Siffran var cirka 340 000 euro större än året innan.

Skatteintäkterna ökade år 2015. Bild: YLE/Rolf Granqvist 20 euro

Ökade skatteintäkter

Skatteintäkterna ökade en aning jämfört med förra året och var cirka 95 000 euro större än år 2014.

Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 9,6 miljoner euro och samfundsskatteandelen utgjorde 1,2 miljoner euro.

Trots att medlemsantalet minskar och de ekonomiska realiteterna är en utmaning, är många av kyrkans tjänster mer och mer efterfrågade.

Till exempel var antalet klienter vid kyrkans familjerådgivning förra året stort.

Flyktingar avbröt fastighetsförsäljning

Också flyktingsituationen gjorde sig snabbt synlig i Borgå på hösten.

I oktober beslöt man avbryta försäljningen av Karijärvi kursgård och hyra ut fastigheten till Finlands Röda Kors för att bli ett stödhem för unga asylsökande.

Under fjolåret fortsatte också utredningen av församlingsstrukturen i Borgånejden.

Utredningen om att grunda en eventuell större samfällighet i samarbete mellan församlingarna i Borgå, Pukkila, Askola, Mörskom och Borgnäs håller ännu på.

Sibbo beslöt att lämna utredningsarbetet i slutet av 2015.

domprostgårdens renovering i borgå 18.11.15
Domprostgården hör till de fastigheter som renoveras. domprostgårdens renovering i borgå 18.11.15 Bild: Yle/Stefan Härus domprostgården höst

Fastigheter renoverades

Fastighetsväsendets totalinvesteringar uppgick 2015 till 1,2 miljoner euro. Det mesta användes för att upprätthålla och renovera fastigheter.

De som är synligast för stadsborna är Brobacksstugan och Furunäs.

I Lilla kyrkan gjordes en grundlig husteknikrenovering samtidigt som ytorna rivits upp till följd av vattenskadan som uppstod vid en sprinklertestning.

De mångsidiga lokalerna i Domprostgården kommer troligen att kunna tas i bruk i början av 2017.