Hoppa till huvudinnehåll

Vårdpolitiker vill ha kvar läkare i Karis och Pojo

Åsa A Westerlund undersöker en fot.
Förslaget var att Pojo hälsocentral stänger och att läkare finns på plats i Karis bara två dagar i veckan. Åsa A Westerlund undersöker en fot. Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation

Politikerna i grundtrygghetsnämnden i Raseborg var inte beredda att gå in för alla de sparåtgärder tjänstemännen hade lyft fram. Däremot får glesbygden besök av vårdbilar istället för att hålla kvar de mottagningar man har nu.

Nämnden beslutade på torsdagen (31.3) i ett utlåtande till stadsstyrelsen föreslå att Karis hälsostation har läkarmottagning fem dagar i veckan som nu och Pojo hälsostation fortsätter som nu med läkare tre dagar i veckan.

Nämnden var enhällig i sin åsikt att ha kvar vården vid Karis hälsostation i oförändrad form.

Det var Roger Engblom (SFP) som kom med förslaget och det understöddes av partikamraten Isa Forsbäck och vice ordföranden Jaana Tasanko (SDP).

Jaana Tasanko.
Jaana Tasanko, vice ordförande i grundtrygghetsnämnden i Raseborg. Jaana Tasanko. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunens förslag var att man helt stänger Pojo hälsostation medan Karis hälsostation skulle ha läkare bara två dagar i veckan. Men det ville alltså inte nämnden.

Allt för radikalt för nämnden

Det var ett synnerligen radikalt förslag med tanke på vår social- och hälsovård, sade grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten (SFP) på en presskonferens på fredag morgon.

Karl von Smitten.
Grundtrygghetsnämndens ordförande i Raseborg, Karl von Smitten. Karl von Smitten. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

von Smitten anser att förslaget från grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen byggde på ett pussel. Pojo hälsostation skulle tömmas och verksamheten överföras till Karis hälsostation, men det är inte hur lätt som helst ansåg Karl von Smitten och Jaana Tasanko.

Karis hälsovårdscentral.
Karis hälsostation. Karis hälsovårdscentral. Bild: YLE/Marica Hildén karis hälsovårdscentral

Det finns många funktioner i en hälsostation förutom läkarmottganingen och en flytt skulle ha lett till att man inte skulle ha kunnat fortsätta i Karis i den utsträckning man har nu.

- Pajunens förslag är säkert bra ur yrkesmässig synvinkel, men nämnden kunde inte svälja det, säger von Smitten.

Karis för litet

Medlemmarna i grundtrygghetsnämnden diskuterade också om det i Karis skulle vara möjligt att ta i bruk en byggnad som finns mellan hälsostationen och skolorna om Pojos hälsostation skulle stänga. I dag finns eftermiddagsverksamhet i byggnaden.

von Smitten säger att nämnden inte såg det som ett realistiskt alternativ.

Pojo hälsocentral
Pojo hälsostation. Pojo hälsocentral Bild: YLE/ Helena Rosenblad pojo hälsocentral

Jasana Tasanko säger att hon hade kunnat acceptera att Pojo hälsostation stänger om det inte var kopplat till Karisstationen.

- Pojo fungerar väl, det är de två stora som haltar. Det är ingen vits att stänga Pojo för att få de andra att fungera när det dessutom skulle ha behövts mera lokaler i Karis.

Tasanko: en vårdbil räcker

Däremot föreslår nämnden att Raseborg på prov avstår från övriga sidomottagningar inom vården och i stället tar i bruk en vårdbil som kör runt i bygden.

Det betyder att Bromarv, Tenala, Österby och Svartå hälsomottagningar stänger.

Jeanette Pajunen påpekar att det uppstår en utgift då vårdbilarna skaffas. Då Pajunen lade fram förslaget att Pojo hälsostation stängs och läkarmottagningarna minskar i Karis, så räknade hon med att två bilar kostar 300 000 euro som fördelas på fem år.

raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.
Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen. raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen. Bild: Yle/Marica Hildén västnyland

Jaana Tasanko tycker att det skulle räcka med en vårdbil om grundtrygghetsnämndens nya förslag godkänns.

- Vårdbilen kan täcka behoven i Bromarv, Tenala, Österby och Svartå om sidomottagningarna stängs. Jag kan tänka mig att det blir så att en del Österbybor kommer till Ekenäs centrum för vård.

Bromarfhemmet stänger

Grundtrygghetsnämnden var enhälligt beredd att stänga äldreboendet Bromarfhemmet.

På lördag (2.4) ordnas ett möte i Bromarv där man ska diskutera alternativ till en stängning av Bromarfhemmet. Ett förslag är att bilda ett serviceboende med åtta platser och i samma byggnad skulle det finnas daghem och hemvård.

Bromarfhemmet i Bromarv
Bromarfhemmet. Bromarfhemmet i Bromarv Bild: Göran Karlsson bromarfhemmet,Bromarv

Jeanette Pajunen har bekantat sig med förslaget och säger att det är bra, men att kalkylerna inte stämmer. Pajunen påminner om att Raseborg nyss stängde serviceboendet Lyan i Tenala som hade åtta platser.

- Där hade vi en bemanning på sju personer och i Bromarv tycker man att man klarar sig med två färre. I Tenala måste vi hela tiden har tilläggsbemanning vilket gjorde att kostnaderna sköt i höjden.

Små serviceboenden inte kostnadseffektiva

Pajunen anser att små serviceboenden inte är kostnadseffektiva eftersom man måste ha tillräckligt med personal på plats.

Hon har också räknat ut att Bromarfhemmet kostar 59 000 euro per plats per år. Ett mindre serviceboende i Bromarv skulle vara 10 000 euro dyrare per år trots minskade hyreskostnader, mat, personal och vårdförnödenheter.

- I de här uträkningarna har jag inte alls tagit i beaktande att Bromarfhemmet måste renoveras.

För Tunahemmet i Snappertuna gäller att det omvandlas från institutionsvård för äldre till serviceboende. Det betyder 95 000 euro lägre driftskostnader.

Tungt men roligt jobb

Jeanette Pajunen förklarar att stadsstyrelsens budskap till de ledande tjänstemännen var tydligt: ge förslag som ger de största besparingarna.

- Det har varit ett tungt jobb men också roligt. Hela personalen har engagerat sig och därför har vi med förslaget om en mobil vårdenhet och det är roligt att det är kvar i förslaget som går vidare.

Karis hälsostation
Personalen har inte bara jobbat på som vanligt utan också kommit med förslag på besparingar. Karis hälsostation Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation

Pajunen är bekymrad över grundtrygghetsnämndens förslag som godkändes på torsdag kväll eftersom det leder till tilläggskostnader.

Pajunen hade räknat med att spara 365 000 euro om året om hennes förslag hade godkänts. Driftskostnaderna skulle ha minskat med 425 000 euro.

- Jag har inte hunnit räkna stora tilläggskostnaderna nu blir. Det behövs en vårdbil och personal i hälsocentralerna och i bilen. Det kan handla om en halv miljon euro.

Stängningen av Bromarfhemmet skulle ge en besparing på en dryg miljon euro i driftskostnader per år.

- Var ska vi spara in tilläggskostnaderna? I någon av våra andra enheter?

Hälsostationerna borde vara öppna längre

Trycket på att förlänga öppettiderna på hälsostationerna oroar också Pajunen.

- Det är inte möjligt med den bemanning vi har i dag. Genom att erbjuda läkartider på kvällarna så kunde man få ner specialsjukvårdskostnaderna, men i det här förslaget från nämnden finns inte pengar och resurser till det.

Ekenäs hälsostation.
Ekenäs hälsostation. Ekenäs hälsostation. Bild: Yle/Nicole Hjelt ekenäs hälsostation

Det är en besvikelse, säger Pajunen som menar att många invånare frågar efter senare öppettider.

Jeanette Pajunen är glad över att det är fullmäktige som ska fatta beslut om besparingarna i Raseborg.

- Det är stora paket som presenteras från bildnings- och grundtrygghetssektorn. Det är svårt för oss tjänstemän att beakta allt och se alla helheter, så det är bra att det här behandlas i ett forum.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland