Hoppa till huvudinnehåll

Nordea grundade hundratals skatteparadisbolag åt kunder

Nordeas logga på ett hustak.
Nordeas logga på ett hustak. Bild: Yle / Rolf Granqvist finanser

Nordens största finanskoncern Nordea har trots varningar från svenska Finansinspektionen varit aktiv i ökända skatteparadis som Panama och Brittiska Jungfruöarna.

Nordeas verksamhet i skatteparadisen framgår ur hemliga dokument som Yles Spotlight och MOT fått tillgång till.

Dokumenten läcktes ursprungligen till den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung. Tidningen har delat världens största dataläcka med över hundra andra medier världen över genom den internationella organisationen för grävande journalister ICIJ.

De läckta dokumenten kommer från juristfirman Mossack Fonseca i Panama. Mossack Fonseca är en av världens största försäljare av skatteparadistjänster och har filialer i över 40 länder.

mossack fonseca huvudkontor i Panama
Mossack Fonsecas huvudkontor i Panama City mossack fonseca huvudkontor i Panama Bild: Mathieu Tourliere, Revista Proceso​ Mossack Fonseca,advokatbyråer,Panama

Läckan avslöjar att Nordeas Luxemburg-avdelning under åren 2004-2014 har grundat nästan 400 skatteparadisbolag i Panama och Brittiska Jungfruöarna åt sina kunder. Nordeas kontor i Luxemburg koncentrerar sig på förmögenhetsförvaltning och har ett klientel som framför allt består av mycket förmögna personer.

Skatteparadisbolagen har bulvaner som chefer

De skatteparadisbolag som grundats av Nordea har mycket komplicerade företagsstrukturer. De leds av direktörer från Panama som kallas för ”nominee directors”.

Enligt de läckta dokumenten är dessa bulvandirektörer oftast lågavlönade anställda vid Mossack Fonseca. På detta sätt har namnen på de verkliga ägarna - Nordeas kunder - aldrig hamnat i några offentliga register.

Nordea har också använt sig av en annan skatteparadismetod för att hålla företagen så hemliga som möjligt. När företaget har använt sig av anonyma innehavaraktier (bearer shares) så har ägarnas namn aldrig kommit fram.

Det är numera förbjudet att använda innehavaraktier i många traditionella skatteparadis. Orsaken är att innehavaraktier ofta använts vid bedrägerier och skattefusk.

Trots den stränga anonymiteten avslöjar de läckta dokumenten att de verkliga ägarna till de skatteparadisbolag som Nordea grundat är förmögna privatpersoner i Baltikum och Norden. Det finns även finländare bland ägarna.

Det är inte olagligt att äga ett skatteparadisbolag, men det kan bli fråga om illegalt kringgående av skatt om skattemyndigheterna i ägarens hemland inte får veta om bolaget och dess pengar och investeringar.

Nordeas VD i Luxemburg och direktören för Nordeas Private Bank Thorben Sanders medger i en intervju till Yles MOT att Nordea före 2009 inte kontrollerade om kunderna använde banken till att kringgå skatt.

- I slutet av 2009 beslöt vi att vår bank inte längre ska kunna användas för att kringgå skatt”, säger Thorben Sanders. Vi vill hjälpa våra kunder att betala sina skatter. Före 2009 definierade vi inte vår roll så. Det var helt i enlighet med branschreglerna och praxis i vår bransch.

thorben sander
Thorben Sanders thorben sander Bild: Yle/Ghadi Boustani Nordea,Luxemburg,Private banking,thorben sanders

Död direktör

I en epost skriven 2012 ber en Nordea-anställd Mossack Fonseca att avlägsna eller ersätta namnet på en direktör från dokument för ett av de Panamabolag som Nordea grundat för sina kunder. De läckta dokumenten visar att den ifrågavarande direktören hade dött åtta år tidigare.

- Det låter som en miss, säger Sanders. Han försäkrar att banken har följt sina egna etiska regler.

Svenska Finansinspektionen har påpekat att det finns "allvarliga brister" i Nordeas övervakning av penningtvätt. Finansinspektionen har gett Nordea två varningar och för ett år sedan ålades banken att betala den största möjliga straffavgiften - över fem miljoner euro.

Banken förutsätts känna till speciellt högriskkundernas bakgrund. Riskerna är extra höga när det handlar om anonyma skatteparadisbolag, konstaterade Finansinspektionen 2015. Högriskkunder betyder här politiska makthavare och personer från högriskländer.

Enligt Finansinspektionen är det i sådana fall svårt för banken att skilja mellan laglig skatteplanering och olagligt kringgående av skatt.

Nordea har lovat bättra sig och sagt att koncernen tar kritiken på allvar. Nordea har också förnekat att koncernen skulle ge sina kunder skatterådgivning, bland annat i en intervju för Yles finska nyheter i höstas.

Trots det visar den läckta epostkorrespondensen mellan Nordea och Mossack Fonseca i Panama att man talat öppet om skatteplanering. I december 2015 fanns det fortfarande nästan hundra bolag i Panama som grundats av Nordea.

Nordea ville ändra dokument i efterskott

De läckta uppgifterna visar att Nordea år 2012 bad Mossack Fonseca att ändra dokument i efterskott. Nordea ville ändra tre danska kunders fullmakter så att de skulle ha varit i kraft redan från och med 2010.

tomi viitala
Tomi Viitala tomi viitala Bild: Yle/Ghadi Boustani tomi viitala,Skatterätt,professorer,Aalto-universitetet

- Det låter konstigt, säger Tomi Viitala, som är biträdande professor i skatterätt vid Aalto-universitetet.

- Beskattningen bygger i huvudsak på de juridiska dokument som finns. Att skriva retroaktiva avtal i efterskott är givetvis ett stort problem ur beskattningssynvinkel, säger Viitala.

- Man frågar sig om avsikten är att medvetet vilseleda någon instans.

Nordea ser allvarligt på den retroaktiva ändringen av dokument.

- Det finns ingen förklaring för detta, säger direktör Thorben Sanders från Nordeas Private Banking, när Yles MOT berättar om dokumenten.

- Det enda vi kan säga säkert är att det är helt omöjligt att acceptera om detta har hänt. Vi måste utreda saken.

Yles Spotlight och MOT berättar om de viktigaste avslöjandena i fyra tv-program samt på webben.

MOT: Historian suurin tietovuoto osa 1, 4.4, TV1
Spotlight: Världens största läcka del 1, 5.4, Yle Fem

MOT: Historian suurin tietovuoto osa 2, 11.4, TV1
Spotlight: Världens största läcka del 2, 12.4, Yle Fem

Reportrar:
Minna Knus-Galán, MOT

Kjell Lindroos, Spotlight

panamapapers.icij.org