Hoppa till huvudinnehåll

Avloppsvatten rinner orenat ut i havet vid häftiga regn

Översvämmad dagvattenbrunn vid café.
I centrala Helsingfors blandas dagvattnet fortfarande med avloppsvattnet. Översvämmad dagvattenbrunn vid café. Bild: Yle Victoria Wirén regnvattensbrunn

Det dröjer ännu flera tiotals år innan Helsingfors stad kan avskaffa det så kallade blandvattennätverket som gör att avloppsvatten fortfarande kan rinna ut i havet under häftiga regn.

Under 1940–50-talet började staden bygga skilda nätverk för avloppsvatten och dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten. Men i centrala Helsingfors har staden fortfarande ett gammalt nätverk.

- Hela centrumområdet har dagvatten och avloppsvatten i samma nätverk. Och vid häftiga regn får vi överflöd i nätverket då kapaciteten inte längre räcker till, säger Emil Vahtera, forskare från Helsingfors stads miljöscentral.

Därför har vi tidvis fortfarande orenat avloppsvatten i våra strandvatten.

När blandvattennätverkets kapacitet inte räcker till släpps en del av vattnet ut i så kallade överflödesbrunnar för att därifrån ledas ut till havet. Det finns ännu tiotals tunnlar längs Helsingfors stränder som leder avloppsvatten och dagvatten bort från överflödesbrunnarna.

- Därför har vi tidvis fortfarande orenat avloppsvatten i våra strandvatten.

Dyrt att bygga om hela nätverket

Nätverkets upptagsområde sträcker sig från de södra delarna av staden, förutom nya områden som Busholmen, ut till Brunakärr och Kottby. I tillägg hör Hertonäs och Gamla Munksnäs till nätverket.

- Det är en enorm investering att bygga om avloppsvattennätverket ute på Helsingforsnäset. Men det är något som Helsingforsregionens miljötjänster utreder för tillfället, för man har insett att det är ett problem, säger Vahtera.

Det är en enorm investering att bygga om avloppsvattennätverket ute på Helsingforsnäset.

Arbetet med att sära på nätverken i området pågår hela tiden, men eftersom det är ett dyrt och krävande arbete så kan man avverka högst 1 procent av området per år i dagens läge.

När det nya vattenreningsverket i Esbo blir färdigt omkring 2020 kan samkommunen satsa lite mera resurser på arbetet. Men det kommer att dröja flera tiotals år innan det finns helt separata nätverk i området.

Läs mera:

Helsingfors stränder stank av avlopp

Allt var inte bättre förr. Historien om Helsingfors badstränder är en djupdykning i avföring och farliga bakterier.

Läs också