Hoppa till huvudinnehåll

Lärorik praktik på sjukhus och barnhem i Somalia

Shamso Shiikhdoon ska bli närvårdare.
Shamso Shiikhdoon fick chansen att göra arbetspraktiken på sitt modersmål. Shamso Shiikhdoon ska bli närvårdare. Bild: Yle / Victoria Wirén somalier

I december fick en grupp studerande chansen att under arbetspraktiken hjälpa sitt gamla hemland Somalia. Shamso Shiikhdoon som studerar vid Helsingfors Diakoniinstitut fick arbeta på ett sjukhus i Hargeisa. Målet var att lära sig, men också förmedla finländsk kunskap.

När man som studerande kommer från Finland och vill ändra på hur saker görs vid ett lokalt sjukhus gäller det att ta det lugnt och först observera hur saker görs. När saker görs på ett annat sätt än vi är vana vid kan man ta upp det till diskussion och visa hur man gör i Finland.

- Man kan inte gå rakt på sak, man måste ta till andra metoder. Vi visade bilder och diskuterade mycket, säger Shiikhdoon.

Bland annat handtvätt och annan hygien hörde till det som finländarna ville fästa uppmärksamhet vid. De som studerat i Finland kunde också med sitt eget exempel visa på andra sätt att agera än de lokala var vana vid.

Återvändande flyktingar kan göra en stor insats

Det är organisationen för internationell migration IOM och Utrikesministeriet som gör det möjligt för studerande vid Helsingfors Diakoniinstitut att åka till Hargeisa. De studerande gör sin praktik på ett sjukhus eller ett barnhem.

Tanken är att ny kunskap överförs bättre då båda parter förstår och respekterar varandra. Den som kommer in med nya arbetsmetoder kan anpassa dem och förklara dem för personal, som kanske har föråldrade kunskaper på ett sätt som gör att det finns en vilja till förändring.

Den första gruppen på sju studerande var på praktik i Somalia under december–januari. Under våren ska också en annan grupp få åka till Somalia på praktik. De som åker iväg talar somaliska och kan därför enkelt komma in i arbetsgemenskapen.

Lärorikt att jobba på sjukhus

Shamso Shiikhdoon har också själv haft stort utbyte av praktiktiden

- Jag fick mycket praktisk kunskap till exempel om hur sår behandlas, och mycket sådan kunskap som jag inte fick i Finland, säger Shiikhdoon.

Shiikhdoon arbetade på olika sjukhusavdelningar och fick vara med om förlossningar och operationer. I Somalia finns det ingen motsvarighet till våra närvårdare, och därför fick hon uppleva mycket som inte ingår i arbetsbilden här i Finland.

Shiikhdoon menar att personalen vid sjukhuset i Hargeisa är mycket kompetent och arbetar med ett stort engagemang.

- De har stor erfarenhet. På grund av kriget har de skött om många sårade och de vet hur man hanterar allvarliga fall.

Hargeisa ligger i norr i en del av landet som kallas Somaliland. Området försöker bryta sig ur Somalia, men erkänns inte internationellt. Somaliland anses betydligt tryggare och mera välorganiserat än andra delar av landet.

Fattigdomen syns bland annat genom att sjukhuset har små resurser, vilket gör att patienternas anhöriga köper mediciner och betalar extra för att det ska gå ihop.

Tungt att se så många föräldralösa barn

Mohamed Ahmed Roble studerar till hemvårdare och han gjorde sin praktik på barnhemmet i Hargeisa.

På det stora barnhemmet fanns allt från spädbarn till tonåringar. För Roble var det en chock att se hur många barn som var föräldralösa.

- Det var en underbar resa, men också mycket tung. Första veckan grät jag, berättar Roble.

Mohamed Ahmed Roble gjorde sin praktik i Somalia.
Mohamed Ahmed Roble jobbade på barnhem. Mohamed Ahmed Roble gjorde sin praktik i Somalia. Bild: Yle / Victoria Wirén mohamed ahmed roble,Somalier i Finland

Roble upplevde att det fanns för lite personal, att det var mycket auktoritärt och att det inte ordnades tillräckligt med aktiviteter för barnen. Under sin praktiktid försökte han aktivera barnen och få också de allra minsta att röra på sig.

- Vi har fått lära oss att de barn som vi har hand om ska behandlas lika bra som om de vore våra egna barn. Det försökte vi påminna personalen om.

Somalia lockar också i framtiden

Praktikperioden i Somalia gav Roble nya perspektiv och en visshet om han vill satsa på ett arbete med barn och unga. Han drömmer om att grunda ett eget barnhem, antingen i Finland, Somalia eller någon annanstans. Att åka till Somalia och jobba där finns också i planerna.

- Jag har ingen kristallkula och kan inte säga när det händer, men jag tror nog att jag åker tillbaka dit och hjälper mitt folk, säger Roble.

Också Shamso Shiikdoon har planer på att återvända till Somalia för att arbeta. Det känns bra att kunna bidra med utbildning och kunskap, men först vill hon studera mera. Drömmen är att bli barnmorska.

Läs också