Hoppa till huvudinnehåll

Certifikat för skattebetalare som visar var vinst uppkommer?

Johannes Kananen
Johannes Kananen tycker att skatterna är viktiga för att våra barn skall få den högklassiga service som de förtjänar. Johannes Kananen Bild: Yle/Patrik Schauman rättvis skatt

Förenigen Rättvis skatt vill stöda företag som väljer att betala sina skatter i de länder där vinsterna uppkommer. Det skulle minska skatteflykten.

De senaste dagarnas avslöjanden om skatteparadis har igen lyft fram skillnaden mellan det som är lagligt och det som är moraliskt försvarbart.

Föreningen rättvis skatt, som grundades i fjol, håller på att utveckla ett certifikat för bolag som betalar skatt enligt lagens anda. Det skall alltså inte räcka med att ett företag följer lagen.

Föreningens ordförande Johannes Kananen vill att företag också rapporterar om sina vinster och betalda skatter landsvis. Målet är att man klart ska se att företagen faktiskt betalar skatt för sina vinster i de länder där vinsterna har uppkommit.

I dagens läge trixar många företag med lån mellan sina dotterbolag i olika länder så att alla vinster redovisas i länder med låg skattenivå.

- Det borde framgå mycket klarare var ett företag egentligen gör sin vinst och var det betalar skatt, säger Johannes Kananen.

”Skattemoral en konkurrensfördel”

Johannes Kananen hoppas att certifikatet för rättvis skatt skulle fungera på motsvarande sätt som certifikatet för rättvis handel.

- Det skulle vara ett sätt för företag att visa för konsumenter att de inte utnyttjar skatteparadis utan vill bidra till samhället genom att betala sina skatter rättvist, säger Johannes Kananen.

Certifieringen bygger alltså på att alla vi som konsumerar varor och tjänster - och som orkar och vill bry oss om skatterna - kan välja företag som betalar sin skatt.

- Jag tror att folk i allmänhet inte accepterar att man kringgår skatter. Det uppstår ju lätt skandaler när det kommer fram att företag eller privatpersoner har kringgått skatter. Därför kunde ett certifikat fungera. Företag som visar att de vill betala sina skatter kunde konkurrera ut företag som hellre skickar sina vinster till skatteparadis, säger Johannes Kananen.

Det är ändå inte bara privata konsumenters pengar som landar i skatteparadis. Också staten och kommuner bidrar till skatteflykten då de i offentliga upphandlingar väljer att köpa varor och tjänster av företag som flyttar sina vinster från Finland.

Social- och hälsovårdssektorn kan utesluta skatteparadisbolag från offentlig upphandling

- Till exempel social- och hälsovårdssektorn är en stor sektor där multinationella bolag erövrar en allt större del av marknaden. Det skulle vara lagtekniskt enkelt att utesluta skatteparadisbolag från offentlig upphandling.

- Redan om man kräver att bolag som deltar i offentlig upphandling redovisar sina uppgifter om beskattningen landsvis, skulle det medföra en större öppenhet. För det andra finns det redan pragrafer i EU-direktiven som kunde göra det möjligt att utesluta skatteparadisbolag från offentlig upphandling, säger Johannes Kananen.

Privata skattesmitare

De metoder som Johannes Kananen räknar upp kanske kan fungera på många företag, men de påverkar inte direkt privatpersoner som flyttar sin förmögenhet till skatteparadis.

Men Johannes Kananen tror ändå att de indirekt kunde minska privatpersoners tillgång till skatteparadis. Dagens skatteparadis lever nämligen i huvudsak på företagsvinster.

- Om vi kan eliminera den stora infrastruktur som har byggts upp för att man ska kunna smita från skatter kan vi också eliminera vanliga individers möjlighet att kringgå skatter. Tyvärr har företagen en allt större politisk makt och försöker bland annat på EU-nivå bromsa kampen mot skatteparadisen, säger han.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes