Hoppa till huvudinnehåll

Debatt: "Turkiet har allt att vinna på att flyktingavtalet med EU fungerar"

Avtalet mellan Turkiet och EU löser inte grundproblemet med de krig och konflikter som människor flyr ifrån, säger migrationsexperten Arno Tanner. Men för Turkiet står mycket på spel och landet kommer att göra allt för att det ska fungera.

Människorättsorganisationen Amnesty anser att att avtalet åsidosätter grundläggande principer.

- EU tar bara emot syriska flyktingar från Turkiet och bara i samma antal som man har skickat tillbaka från Grekland. Det vill säga för att en person ska få komma hit från Turkiet så krävs det att en annan person har riskerat sitt liv genom att försöka fara över medelhavet, säger Susanna Mehtonen, juridisk expert på Amnesty.

På måndagen trädde avtalet mellan EU och Turkiet i kraft. Avtalet syftar till att sätta stopp på det okontrollerade inflödet av flyktingar som under stora faror tar sig över havet från Turkiet till de grekiska öarna som ligger när den turkiska kusten.

Alla andra än syrier utesluts

Människorättsorganisationerna kritiserar avtalet eftersom det åsidosätter principen att varje människa som flyr har rätt att söka asyl. Nu klumpas människor utifrån nationalitet ihop trots att de kan ha olika asylskäl och avtalet utesluter i sin nuvarande skrivelse alla andra än syrier.

Migrationsexperten Arno Tanner är ändå försiktigt optimistisk att avtalet ska fungera så som det var tänkt, nämligen att stoppa den illegala och riskfyllda människosmugglingen över egeiska havet mellan Turkiet och Grekland:

Vi måste lita på Turkiet

- Vi måste lita på Turkiet. Det står mycket på spel för dem. Politiskt både inom Turkiet och gentemot EU. Om avtalet fungerar får Turkiet visumfrihet till EU, något som Turkiet velat ha läge. De kommer att se till att det lyckas, säger Arno Tanner.

Till skillnad från EU, som har tagit emot ett antal hundratusen flyktingar från inbördeskrigets Syrien har Turkiet tagit emot flera miljoner. Arno Tanner påminner om att Turkiet är ett stort land med stora resurser:

Turkiet kan om det vill

- Om man är realist så vet man att Turkiet är ett rikt land. Om de vill så kan de hantera den här krisen humant, säger Arno Tanner.

Jämför man situationen i Turkiet med den i Grekland så har läget i de grekiska flyktinglägren rent av varit sämre än i motsvarande läger i Turkiet. Susanna Mehtonen från Amnesty vill dock bara delvis gå med på en sådan jämförelse:

Även Turkiet producerar flyktingar

- Om man tittar juridiskt och tekniskt kan man jämföra ett flyktingläger i Turkiet med ett i Grekland. Men Turkiet själv är inte ett land man kan lita på i människorättsfrågor. De har stora problem även med sina egna minoriteter. Förra året sökte även Turkar asyl i Eu och nästan 20 procent av de sökande från Turkiet fick något slags skydsstatus i EU. Vi måste se det på det sättet att även Turkiet är ett land som människor flyr i från, som själv producerar flyktingar, säger Susanna Mehtonen.

I ett första skede har bara flyktingar från andra länder än Syrien och bara sådana som inte har lämnat in en asylansökan i Grekland skickats tillbaka till Turkiet. EU väntar ännu på att Turkiet ska genomföra vissa lagändringar i asylreglerna för att landet enligt EU ska kunna betraktas som ett säkert så kallat "tredje land" dit det går att skicka tillbaka människor som flytt till.