Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar fortsätter att kämpa för Prästkulla daghem

Prästkulla daghem i Raseborg
Prästkulla daghem är den sista kommunala servicen i byn, påpekar föräldrar. Prästkulla daghem i Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström prästkulla daghem

Prästkulla daghem i Tenala måste få fortsätta. Prästkullanejdens föräldrar skriver i ett brev till staden Raseborg att man inte beaktat alla faktorer som ett sådant beslut kräver.

Bildningsnämnden i Raseborg beslöt den 8 mars att daghemmet stängs från och med i höst. Staden räknar med att det ger en besparing på 100 000 euro om året.

Det har fått föräldrarna att skriva att brev till bildningsnämnden där man ber om omprövning av beslutet.

Sista kommunala servicen

Föräldrarna påpekar att daghemmet är den sista kommunala servicen i byn.

De anser också att skärgårdslagen förpliktar staden att trygga näringar och basservice i de delar av kommunen som präglas av skärgård. Prästkullanejden bildar tillsammans med Lindö, Svedja, Öby och Nitlax en kommundel som lyder under lagen.

Tvingade till långa resor

Föräldrarna påminner också om att Raseborg utnämndes till barnvänlig stad av Unicef i december 2015. De anser därför att de förtroendevalda ska se till att alla barnfamiljer får en jämlik service på skäligt avstånd.

Solglimtens daghem i Tenala öppnade 10.8.2015.
Daghemmet i Tenala kyrkby ligger cirka nio kilometer från Prästkulla. Solglimtens daghem i Tenala öppnade 10.8.2015. Bild: Yle/Robin Lindberg solglimtens daghem

I brevet skriver de att de mer eller mindre blir tvingade till att köra 1-1,5 timmar dagligen till daghemmet i Tenala kyrkby. Bränslekostnaderna och riskerna ökar för familjerna, samtidigt som fritiden minskar.

Maten kostar

Föräldrarna tror inte heller att besparingarna blir så stora som staden räknar med. Barnen måste till exempel äta även i andra daghem och det kostar även att äta där. De två som nu arbetar i Prästkulla ska arbeta i ett annat daghem och det innebär inte heller besparingar.

Nu kräver föräldrarna att beslutet om stängning hävs och att verksamheten försätter.

Föräldrarna vill diskutera med staden för att se om man kan hitta en lösning som båda parter kan godkänna.

Läs också