Hoppa till huvudinnehåll

Sannolikt att Åbo inte tummar på subjektiv dagvårdsrätt

Anställd matar litet barn.
Anställd matar litet barn. Bild: Yle/Monica Forssell dagvård

Det ser ut som att Åbo inte kommer att begränsa den subjektiva rätten till dagvård. Åbo ska precis som alla andra städer och kommuner i landet fatta beslut om man kommer att begränsa den subjektiva rätten till dagvård så som den nya lagen ger möjlighet till.

Utbildnignsdirektörerna i Åbo med Timo Jalonen i spetsen har utrett vilka konsekvenser en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård skulle få för staden. Lagstiftningen tillåter också att gruppstorlekarna på dagis blir större, fler barn ska skötas av färre vuxna. Dessutom förbereds också en lagändring som tillåter att dagvårdsavgifterna höjs rejält.

De stora städerna begränsar inte - Åbos kranskommuner inför begränsningar

leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt
leksaker i daghemmet björnen i kyrkslätt Bild: Yle/Helena von Alfthan daghemmet björnen,daghem,dagvård,leksaker

Lagen har ändrat så att kommunerna kan begränsa den subjektiva rätten till dagvård för sådana barn som har åtminstone ena föräldern hemma. Ett sådant barn har rätt till 20 timmar dagvård per vecka.

Det här gäller också barn som vårdas av en dagmamma och på privat dagis. Den här lagändringen träder ikraft den 1 augusti.

Helsingfors, Esbo och Tammerfors kommer inte att införa några begränsningar i rätten till dagvård, medan till exempel Nådendal, Reso, Lundo och S:t Karins inför begränsningar.

I och med att lagen tillåter en begränsning av rätten till dagvård så minskar också staten sina statsbidrag till kommunerna. De kommuner som inte inför begränsningar i dagvården får alltså leta efter inbesparingar på annat håll.

Konsekvenser för alla barn om subjektiva rätten till dagvård begränsas

Barn leker på en dagisgård.
Barn leker på en dagisgård. Bild: Yle/ Katarina Andersson barn,daghem,Förskola,dagvård,lek,Sandlåda,barnvårdsarbete

I Åbo skulle cirka 20-22 procent av barnen direkt beröras av en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård. Barn som får rätt till 20 timmar dagvård per vecka räknas som "ett halvt barn" och därmed kan flera sådana barn i en daghemsgrupp medföra att det totala antalet barn i en grupp blir större.

I Åbo stads utredning konstaterar man också att en begränsning av dagvårdsrätten inte får leda till att barn som får sin rätt begränsad blir tvungen att byta grupp.

Ett barn som vårdas av en familjedagvårdare kan däremot blir tvungen att byta dagmamma. Det här eftersom dagmammans lön direkt beror på antalet barn som vårdas.

I Åbos utredningen konstateras att begränsningen av dagrättsvården kan införas tidigast hösten 2017. Staden uppskattar att en begränsning av rätten till dagvård kunde ge en inbesparing på 1,25 miljoner euro på årsnivå.

Fastigheter sätter stopp för större grupper

Barn på ett dagis i Larsmo.
Barn på ett dagis i Larsmo. Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist furuholmens daghem

En lagändring tillåter också att gruppstorlekarna på daghemmen kan blir större. Tidigare har en vuxen tagit hand om sju barn, nu kan en vuxen sköta åtta barn.

Men att verkställa det här i praktiken blir svårt eftersom de nuvarande daghemsutrymmena är dimensionerade enligt regeln att sju barn ska vårdas av en vuxen. Enligt lagen ska varje barn ha sju kvadratmeter till sitt förfogande och det ska finnas en wc per 10 barn. Dessutom ställer större gruppstorlekar nya krav på ventilationen.

Nu har Åbo gått igenom en fjärdedel av sina daghemsfastigheter och bara i ett av dem kan man höja gruppstorlekarna. Därför föreslår utbildningsdirektör Timo Jalonen att Åbo skrinlägger sina planer på att höja gruppstorlekarna.

Högre avgifter sannolikt ett faktum

Utredningen som Åbo stad har gjort konstaterar att familjer lätt hamnar in i den högsta avgiftsklassen. En barnfamilj med två barn hamnar i den högsta avgiftsklassen om den totala inkomsten är 6 000 euro per månad.

En barnfamilj i den högsta avgiftsklassen med två barn kommer sannolikt att få betala 1464 euro mer per år i dagvårdsavgifter. Lagen som tillåter en höjning av dagisavgifterna är fortfarande under beredning, och kommer sannolikt att godkännas under våren.

Den lagen skulle också träda ikraft i augusti.

Stadsstyrelsen satte tummen ner för nedskärningar i utbildningen

Gungan är populär.
Gungan är populär. Bild: Yle/Marie Söderman braheskolan

Eftersom staten skär ner i sina statsbidrag till kommunerna på grund av lagen som tillåter begränsningar i den subjektiva rätten till dagvård, föreslog stadsdirektör Aleksi Randell på måndagen för stadsstyrelsen att årets budget ska justeras.

Man vill få ner årets nettoutgifter med 0,6 procent. Randell föreslog att bildningssidan ska spara 1,5 miljoner euro. Ett förslag som styrelsen nobbade, Socialdemokraterna, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet röstade emot.

SFP:s stadsstyrelsemedlem Christel von Frenckell-Ramberg förklarar att majoriteten av stadsstyrelsen inte vill införa en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård, vilket en så kraftig inbesparing skulle förutsätta.

- Vi vill inte heller ändra på gruppstorlekarna. Så nu får stadsdirektören göra en ny beredning, säger Frenckell-Ramberg.

Nämnden för fostran och undervisning tar på onsdagen ställning till utbildningsdirektörernas utredning. Här hittar du Åbos utredning och ett sammandrag av de svar Åboföräldrar gav i en enkät om den subjektiva rätten till dagvård.

Också bildningsnämnden i Kimitoöns kommun tar upp frågan på tisdag kväll.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland