Hoppa till huvudinnehåll

Slutet hägrar för omtvistad fasanjakt i Snappertuna

Norrby gård i Snappertuna, Raseborg
Fågeljakten på Norrby gård i Snappertuna verkar få ett slut. Norrby gård i Snappertuna, Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,norrby gård

Den kommersiella fasanjakten i Snappertuna har både polisanmälts och valsat runt i domstolarna de senaste åren. Nu verkar det bli slut på jakten.

- Jag har fått ett bättre erbjudande, säger Osmo Ruoho som driver fågeljakten på Norrby gård i Snappertuna.

I praktiken betyder det att han flyttar verksamheten till en annan ort. Ruoho berättar inte vilken ort det är frågan om, däremot bekräftar han att det inte är i Västnyland.

Någon exakt tidpunkt vill han inte heller tala om men antyder att flytten av verksamheten sker inom det här året.

Jakten på Norrby har varit omtvistad bland grannarna eftersom jakten inte anses ha följt jaktreglerna.

Hagel har påträffats på grannarnas tomt och rentav träffat en av grannarna i ansiktet. Skotten sägs också ha avfyrats nära bostadshus och mot allmän väg.

Raseborgs stad har fått in flera klagomål från grannar, bekräftar Ville Wahteristo som är miljöinspektör i Raseborg.

patronhylsa som hittats på familjen Munsterhjelms gård
Den här patronhylsan hittades på en av grannarnas gård i Norrby i Snappertuna. patronhylsa som hittats på familjen Munsterhjelms gård Bild: Yle/ Robin Lindberg norrby gård

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg beslöt i juni 2014 med stöd av grannelagen att jaktverksamheten kräver miljötillstånd.

Nämnden uppmanade Ruoho att ansöka om miljötillstånd men något sådant tillstånd har han inte anhållit om.

Domstolsbesvär

I stället besvärade sig Osmo Ruoho över miljönämndens beslut till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen beslutade däremot att det inte fanns besvärsrätt i ärendet och att inte ta ärendet till behandling.

Domstolen förkastade också Ruohos krav på att Raseborg skulle betala rättegångskostnaderna. Ruoho får alltså själv stå för kostnaderna.

Oskälig olägenhet

Enligt Ville Wahteristo skulle situationen kunna fås laglig om ett miljötillstånd beviljades, men staden kan inte tvinga någon att anhålla om miljötillstånd.

- Nu har vi hört honom och vi kommer att föreslå för miljö- och
byggnadsnämnden att den förpliktigar honom att ändra
verksamheten så att den inte längre kan orsaka oskälig olägenhet för grannarna. Om det sker behövs inte heller längre ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen.

Wahteristo kan inte ta ställning till om det vore möjligt att få ett miljötillstånd för verksamheten.

Det beslutet skulle fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

- Han kan givetvis när som helst ansöka om miljötillstånd och då behandlar vi den ansökan och ser hur fortsättningen blir i så fall, säger Wahteristo.

Staden fortsätter behandla ärendet

Osmo Ruoho har inte meddelat staden Raseborg att verksamheten flyttar bort.

Grannarna i Snappertuna verkar i alla fall dra en lättnadens suck om det blir ett slut på den kommersiella fågeljakten på Norrby.

Riggert Munsterhjelm
Riggert Munsterhjelm illustrerar hur hans fru gick med barnvagnen på backen när en hagelskur flög in på gården. Riggert Munsterhjelm Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,norrby gård,Munsterhjelm

- Beslutet var väntat och det var också min avsikt men jag lämnar det inte vid det här. Eftersom det finns liknande verksamhet på andra håll i landet så kommer jag att försöka se till att det här fallet blir prejudicerande, säger Riggert Munsterhjelm som är en av de grannar som offentligt motsatt sig jakten på Norrby.

Han betonar att han inte är emot jakt men att den här verksamheten inte har följt jaktlagen. Han beklagar också att sådan här verksamhet riskerar att kasta en mörk skugga över jakt i allmänhet.

När övertrampen var som värst för ett par år sedan var Munsterhjelms rädda att träffas av hagel när de gick ut genom dörren till sitt hem.

- Vi kunde få hagel över oss oberoende var vi rörde oss här på tomten, säger Munsterhjelm.

Riggert Munsterhjelms målning av en död fasan som hittades på hans tomt.
Fågeljakten på Norrby har också inspirerat konstnär Riggert Munsterhjelm i hans måleri. Riggert Munsterhjelms målning av en död fasan som hittades på hans tomt. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,fasan,Munsterhjelm

Han säger att familjens tålamod tänjdes rejält innan de tog tag i saken och kontaktade först företagaren och senare också polisen.

- Vi såg mellan fingrarna i början. Vi trodde det handlade om misstag. Man har mycket hög tröskel att börja bråka med grannarna när man bor på landet, säger Riggert Munsterhjelm.