Hoppa till huvudinnehåll

Studiestöden beskärs

Studerande i trappa
Studerande i trappa Bild: Mikael Crawford/Yle nedåtgående spiral,Spiral

Regeringen har beslutat att genomföra studiestödsbesparingar som på lång sikt ska ge spareffekter på ungefär 122 miljoner euro.

Högskolestudiepenningen förenhetligas med studiepenningen på andra stadiet så att maximibeloppet för studiepenningen är 250,28 euro per månad. Maximibeloppet för högskolestuderandes studiestöd blir från och med den 1 augusti 2017
1 101,88 euro per månad i hemlandet och 1 260,28 euro per månad utomlands.

Inkomstgränser vad gäller föräldrars inkomst slopas för 18-19-år gamla studerande på andra stadiet som bor självständigt.

Stödtiden för högskolestudier förkortas till 54 månader

Stödtiden för högskolestudier förkortas med 10 månader från 64 till 54 stödmånader. Stödtiden per examen förkortas med två månader.

Det prestationskrav som gäller vid uppföljningen av studieframgången förblir oförändrat - det vill säga 5 studiepoäng per stödmånad.

Statsgarantin för studielånet höjs till 650 euro per månad för studerande i hemlandet och till 800 euro per månad för studerande utomlands.

Nivån på studiepenning och bostadstillägg som ska återbetalas på grund av studerandens egna inkomster sänks. Andelen sänks från 15 procent till 7,5 procent.

Läs också