Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden beredd stänga skolor i Raseborg

Billnäs skola
Enligt den senaste planen ska Billnäs skola stänga. Billnäs skola Bild: Yle/Marica Hildén billnäs skola

Om bildningsnämnden får som den vill stänger fyra skolor hösten 2017. Det är tre svenska skolor: Billnäs, Snappertuna och Västerby. Också den finska skolan Klinkbacka finns med på nämndens slaktlista. Skolan i Bromarv får tre år tilläggstid. För Svartås del utreds olika lösningar.

I Svartå får skolorna fortsätta så länge fastigheterna kan användas utan att man reparerar dem. Samtidigt utreds om årskurserna 1 till 4 kunde fortsätta i Svartå medan femman och sexan skulle flytta till Katarinaskolan.

Bromarv skola stängs efter läsåret 2018-2019. Dagvårdsfrågan ska lösas innan skolan stängs.

Överlag ska skolupptagningsområdena ses över i hela Raseborg. Det betyder att till exempel ett barn i Snappertuna inte automatiskt landar i skola i Ekenäs.

För gymnasiernas del beslutades att de två svenska gymnasierna, Karis-Billnäs och Ekenäs, kan slås ihop administrativt tidigast från och med den 1 augusti 2017.

Nämnden var inte enhällig i sitt förslag utan det krävdes flera omröstningar. Det är stadsfullmäktige som har sista ordet i frågan. Mötet hålls i juni.

Första förslaget var att sju skolor stänger

En konsultrapport som Raseborg hade beställt pekade på att Raseborg borde stänga sju skolor.

Då föreslogs att Bromarv skola, Svartå skola, Mustion koulu, Snappertuna skola, Västerby skola, Pojo kyrkoby skola och Klinkbackan koulu skulle stänga.

Konsulten Marcus Henricson föreslog också att Höjdens skola i Tenala skulle bli en skola med bara sex årskurser så att årskurserna 7 till 9 flyttar till Ekenäs högstadieskola. På samma sätt skulle årskurserna 7 till 9 i den finska skolan Hakarinteen koulu i Ekenäs ha flyttat till Kiilan koulu i Karis.

Redan i ett tidigt skede meddelade bildningsdirektören Robert Nyman ändå att han inte ser det som en bra lösning att stänga Pojo kyrkoby skola eller att gå in för nedskärningar i Höjdens skola eller Hakarinteen koulu.

Tjänstemännens förslag

Bildningssektorns tjänstemän presenterade sedan sitt förslag för hur skolnätet kunde se ut i Raseborg.

De föreslog att Raseborg hösten 2017 kunde skära ner antalet skolor med sex och för första gången lyftes frågan om en sammanslagning av gymnasierna fram.

Tjänstemännen föreslog att Bromarv skola, Västerby skola, Svartå skola, Mustion koulu, Snappertuna skola och Klinkbackan koulu skulle stängas efter läsåret 2016-2017.

Bildningsnämndens sektioner

Efter att tjänstemännens förslag var klart kunde den viktiga politiska behandlingen av ärendet börja. Först ut var bildningsnämndens två sektioner, den finska och den svenska.

De ändrade rätt mycket på tjänstemännens förslag.

Den finskspråkiga sektionen vill inte stänga någon finska skola.

Den svenskspråkiga sektionen gav grönt ljus för en stängning av Västerby och Snappertuna skolor. Sektionen lyfte också fram Billnäs skola och ansåg att den kan stänga och att man delar eleverna mellan skolan i Pojo och skolan i Karis.

I Svartå och Bromarv borde verksamheten få fortsätta, ansåg sektionen.

Nu har bildningsnämnden alltså tagit sin titt på frågan och föreslår ytterligare en version av nedskärningarna. Föräldrar och andra aktiva på olika håll i Västnyland kommer säkert att lobba hårt för just sin skola fram till fullmäktigemötet i juni.

Samtidigt har till exempel stadsdirektören Tom Simola offentligt uttryckt sin oro för hur det går för stadens ekonomi ifall politikerna inte tar till de sparåtgärder som nu läggs fram.

Helt klart är ändå att sista ordet knappast har sagts i frågan om skolnätets framtid i Raseborg och att nya modeller och lösningar hinner ännu segla fram.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland