Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Bygg Rävsundsbron öster om gamla bron

Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins
Rävsundsbron har sett sina bästa dagar. Rävsundsbron mellan Pargas och S:t Karins Bild: Yle/ Peter Karlberg tungtrafik

Den nya Rävsundsbron, som binder samman Pargas och S:t Karins, ska byggas öster om den nuvarande bron. Det föreslår Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Utredningsarbetet för en ny bro inleddes sommaren 2015. Myndigheterna har bland annat tagit reda på hur bron ska se ut, hur vägarrangemangen ska ordnas samt var bron ska byggas.

Nu föreslår man alltså att bron ska byggas öster om den nuvarande bron. Det här skulle vara en bättre lösning med tanke på en eventuell omfartsväg väster om S:t Karins, anser NTM-centralen.

Själva bron skulle vara en kombination av en stålbalkbro och snedkabelbro, så att stålbalkdelen är på Pargassidan och snedkabeldelen vid Kustö. Man har också utrett möjligheten att bygga en tunnel, men det här alternativet är både dyrt och problematiskt med tanke på tungtrafik, fotgängare och cykeltrafik.

Kirjalaön planläggs på nytt - delgeneralplanen ska vara färdig sommaren 2017

Bild: Yle/ Peter Karlberg rävsundet

För att kunna bygga bron måste Pargas stad ändra på delgeneralplanen för Kirjalaön. Bland annat måste man granska var vägen till den nya bron ska gå. Det här planläggningsarbetet inleds nu samtidigt som planeringen av själva bron fortsätter.

Mer om planerna för bron och konsekvenserna för brobygget presenteras i augusti.

Förslaget till ändring av delgeneralplan ska läggas till påseende i höst och vara färdigt i början av 2017. Då skulle delgeneralplanen behandlas i stadsfullmäktige i Pargas senast sommaren 2017.

Rävsundsbron är över 50 år gammal och klarar inte av dagens trafikmängd, som ökar hela tiden. I medeltal kör cirka 10 000 fordon i dygnet över bron, 600 av dem är tunga fordon. Bron är den enda fasta förbindelsen mellan fastlandet, Pargas och Väståbolands skärgård.

Den nya bron kostar upp till 35 miljoner euro att bygga.