Hoppa till huvudinnehåll

Halalslakteri planeras i Finland

Halalkött går att få tag på på olika håll i huvudstadsregionen. Bild: YLE/Maja Ottelin halal-kött

Finland planeras få sitt första halalslakteri. Tre irakiska bröder i Helsingfors står bakom planerna.

Tanken är att det nya slakterier ska slakta 10 000 lamm i året. Vid behov slaktas också nötkreatur. Slakteriet skulle finnas i Kankaanpää i Satakunda.

Finland har friska får, så ett halalslakteri skulle platsa bra här. Tanken är också att skapa nya arbetsplatser i Finland.― Karrar al-Hello

Ökande efterfrågan

En av männen bakom projektet, Karrar al-Hello berättar att fler muslimska invandrare har gjort att efterfrågan på halal-kött har ökat. I dag importeras en stor del av allt halal-kött som säljs i Finland.

- Finland har friska får, så ett halalslakteri skulle platsa bra här. Tanken är också att skapa nya arbetsplatser i Finland.

Halalslakteriet skulle fungera enligt finländsk lag, som kräver att slaktdjuren bedövas innan de töms på blod. Det vanliga är att djuren vid halalslakterier tappas på blod utan att de först gjorts medvetslösa.

Religiös ritual

Det enda som enligt al-Hello skiljer det planerade halalslakteriet från ett vanligt är den religiösa ritual där slaktaren, som är muslim, uttalar en religiös fras och riktar djurets huvud mot Mecka innan han skär upp halsen.

Tanken är att slakteriets verksamhet skulle köra igång nästa år.

Matti Konttinen/Yle Helsinki

Läs Yle Helsinkis artikel här.

Rättelse: I artikeln stod tidigare att allt halal-kött som säljs i Finland är importerat. Det är nu rättat till att en stor andel är det.