Hoppa till huvudinnehåll

Lättare att få undantagslov att skjuta skarv

Det ska bli enklare att få undantagslov för att skjuta skarvar. Nu ska bland annat problem som skarven orsakar sommarboende också beaktas, föreslår en arbetsgrupp vid Miljöministeriet. Yrkesfiskarna är ändå besvikna.

Skarven är alltjämt fridlyst och det krävs speciallov för att få bli av med fågeln. Det ska ändå bli mer flexibilitet i myndigheternas inställning till dem som vill bli av med störande skarvar.

För att underlätta det här föreslår arbetsgruppen att det bildas lokala samarbetsgrupper. I dem ska det sitta representanter för bland andra fiskare, lokalinvånare, sommargäster och myndigheter.

- Det har upplevts som besvärligt att få undantagslov för att förebygga skarvskador. Därför är det viktigt att alla parter nu ska samarbeta i frågan, sade skarvarbetsgruppens ordförande riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP).

Också Jenny Fredrikson, jurist vid Centralförbundet för fiskerihushållning, är nöjd med arbetsgruppens resultat - men hon befarar att många yrkesfiskare kommer att vara mycket missnöjda.

Även sommargästerna ska höras

Nu ska alltså myndigheterna få nya direktiv om hur de ska handskas med ansökningarna om undantagslov för att göra sig av med störande skarvar.

Förutom skador på fisket, ska också de problem som skarvarna ställer till med för den allmänna hälsan, utrotningshotade fiskar och sommargäster beaktas när man beviljar undantagslov, föreslår arbetsgruppen.

Det är meningen att de här nya direktiven om undantagstillstånd börjar bearbetas direkt. Målet är att åtgärderna tas i bruk redan under den kommande häckningstiden.

Anna-Maja Henriksson säger att idén med de lokala samarbetsgrupperna är att det nu på ett klarare sätt ska komma fram vad lokalbefolkningen vill.

- NTM-centralerna är ändå inte skyldiga att följa samarbetsgruppernas vilja, påpekar hon.

Yrkesfiskarna besvikna

På Finlands yrkesfiskarförbund anser man att arbetsgruppens förslag är en halvmesyr.

- Vi är besvikna. Vi hade hoppats på att man hade tagit itu med problematiken via lagstiftningen, säger vd Kim Jordas.

Enligt honom är det i och för sig positivt att systemet med undantagstillstånd i princip luckras upp. Men allt för mycket blir ändå beroende av tolkningar hos de lokala myndigheterna.

- Vägen till verkliga åtgärder blir helt enkelt för lång, säger Kim Jordas.

Enligt Yrkesfiskarförbundet har skarvstammen ökat kraftigt och i och med det säger fiskarna att även skadorna på näringen ökat.

Mikael Kilpi, docent i zoologi och kustekologi, kan förstå att skarvens lukt kan bli ett problem.