Hoppa till huvudinnehåll

Sverige backar ett steg i flyktingpolitiken

En grupp migranter stiger av Öresundståget vid Hyllie station i Malmö den 12 november 2012
Asylsökande i Malmö i fjol. En grupp migranter stiger av Öresundståget vid Hyllie station i Malmö den 12 november 2012 Bild: EPA/STIG-AKE JONSSON tåg öresund

Efter en kritikstorm mot Sveriges förslag på omfattande skärpningar i flyktingpolitiken luckrar regeringen upp några av förslagen. Men målsättningen är fortfarande att göra Sverige mindre lockande som mål för asylsökande.

Socialdemokraterna kom på tisdag kväll överens med regeringspartnern Miljöpartiet om vissa lindringar i de kommande lagändringarna i flyktingpolitiken.

Det är efter kritik från både Miljöpartiet och flera remissinstanser som migrationsminister Morgan Johansson meddelar att lagpaketet inte kommer att bli fullt så strikt som det först var tänkt.

Huvudlinjen är den samma: Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel i stället för permanenta uppehållstillstånd. Anhöriginvandringen begränsas och bara kärnfamiljen kommer att omfattas av den.

Kritiken har bland annat handlat om att de alternativt skyddsbehövande inte har rätt att ansöka om familjeåterförening. Människorättsorgansiationer har kritiserat Sverige för att det här kan strida mot internationella konventioner.

Nu lovar migrationsministern att en del familjer "i särskilt ömmande fall" ska kunna ansöka om familjeåterförening via det system som finns för kvotflyktingar.

En del av de 1 900 platser som Sverige har för kvotflyktingar skulle användas för vissa familjer som redan har en släkting i Sverige.

En annan lindring är att de kortare uppehållstillstånden förlängs från 12 till 13 månader för att nyanlända ska ha rätt att ansöka om bidrag från Försäkringskassan, såsom barnbidrag och föräldrapenning.

Jobb ger permanent uppehållstillstånd

Enligt en tidigare överenskommelse med den borgerliga oppositionen ska man kunna få sitt tillfälliga uppehållstillstånd omvandlat till permanent om man har fått ett jobb.

Meningen är att få fler nyanlända snabbare ut på arbetsmarknaden.

Men risken är att många av de 26 000 ensamkommande flyktingbarnen skulle lämna sina gymnasieutbildningar för att söka billiga jobb.

Det här vill regeringen hindra och därför läggs en 25 års åldersgräns för att utnyttja den här vägen till permanent uppehållstillstånd. I stället ska de här ungdomarna garanteras tillfälliga uppehållstillstånd så länge de studerar.

Sverige vill begränsa antalet asylsökande

Trots några lindringar i lagpaktetet är huvudlinjen mycket striktare än den politik som gäller idag.

Regeringen gör ingen hemlighet av att man försöker hindra att lika många asylsökande tar sig till Sverige som under rekordmånaderna förra hösten.

Just nu finns 180 000 personer på boendena inom asylsystemet i Sverige. Johansson säger att det är svårt att förutse hur många människor som kommer att röra sig på flykt i Europa under det här året.

- Vad skulle hända om vi skulle stå fast vid den mest generösa lagstiftningen i EU och alla våra boenden var fulla, säger Morgan Johansson.

Han menar att Sverige just nu klarar av en nivå av 500-600 personer per vecka.

Om de nya lagändringarna godkänns av riksdagen träder de i kraft den 20 juli.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes