Hoppa till huvudinnehåll

Inte möjligt med totalförbud mot mobiltelefoner i skolan

Ett gäng skolelever sitter på en bänk och surfar på sina smarttelefoner.
Ett gäng skolelever sitter på en bänk och surfar på sina smarttelefoner. Bild: Yle/Clara Wirta Mobiltelefoner och -apparater,smarttelefoner,grundskolan norsen,raster,elever,skolan (fenomen),telefoner,korridorer,ungdomar,sociala medier

Mobiltelefonernas vara eller inte vara i skolan har förts ända upp till justitiekanslern. Nu har Utbildningsstyrelsen kommit med riktlinjer som säger att skolan har rätt att förbjuda användningen under lektionstid.

Men ett totalförbud anses vara i strid med yttrandefriheten.

Telefonerna har varit på tapeten i flera års tid.

Justitiekansler Jaakko Jonkka gav ett beslut om mobilanvändningen i skolorna den 6 november 2014. Där konstaterade han att användningen kan begränsas.

Fallet gällde två skolor, en i Ylivieska och en i Pello, där skolan begränsat användningen av mobiltelefoner i skolan.

Trygg studiemiljö möter andra grundrättigheter

Jonkka hänvisade till rätten till en trygg studiemiljö. Enligt de uppgifter han fått hade man begränsat användningen i de nämnda skolorna huvudsakligen utgående från störande situationer och mobbning.

Jonkka påpekade dock att situationen är problematisk. Man måste väga rätten till en trygg studiemiljö mot andra rättigheter, så som egendomsskyddet, som också innefattar mobiltelefoner.

Ingen riksomfattande modell

Han efterlyste nationella riktlinjer för användningen av mobiltelefoner under skoltid och en modell för skolornas ordningsregler. I dagsläget varierar skolornas inställning till mobilerna.

Jonkka hänvisar till grundlagen som säger att alla elever i landet måste behandlas likvärdigt.

En önskan om en modell för ordningsregler hade redan tidigare kommit från riksdagens kulturutskott, i samband med att man diskuterade ändringar i lagen om grundläggande utbildning.

Önskemålet riktades till Utbildningsstyrelsen.

Likvärdig behandling

Nu har Utbildningsstyrelsen svarat. Men det blev ingen enhetlig modell för ordningsregler i landets alla skolor. Det här eftersom förhållandena i skolorna varierar.

I stället blev det en anvisning om hur man kan göra upp ordningsreglerna.

Men det borde vara tillräckligt för att trygga en likvärdig behandling.

- Det hoppas jag. Vi tar upp många frågor som gäller just ordningsregler och skolorna kan nu bättre beakta alla synvinklar. Via det tror jag att elevernas likvärdighet i landets skolor ökar, säger jurist Laura Francke på Utbildningsstyrelsen.

Elever i Axxell med sina smarttelefoner.
Elever i Axxell med sina smarttelefoner. Bild: Yle/Minna Almark nätsurfa

Mobiltelefonen får inte störa undervisningen

Vad gäller användningen av mobiltelefoner skriver Utbildningsstyrelsen så här:

"I ordningsstadgan kan bestämmas att störande användning av mobila enheter är förbjudet under undervisningen. I enskilda fall kan man ingripa i störande användning även på raster och under andra tider då ingen undervisning pågår, om enheten används på ett störande sätt, till exempel för mobbning. Att förbjuda användning av mobila enheter under hela skoldagen inkräktar enligt Utbildningsstyrelsen däremot för mycket på elevernas grundläggande rättigheter, som yttrandefriheten, och är därför inte möjligt."

Men exakt var man drar gränsen för hur man får begränsa användningen av telefonerna är något av en linje dragen i vatten.

Mer specifikt skriver Utbildningsstyrelsen: "Skolan kan kräva att de mobila enheterna är i ett icke-distraherande läge under undervisningen."

Vad betyder det då?

- Det kan vara tillräckligt att ha telefonerna på ljudlöst. De ska helt enkelt inte störa undervisningen eller inlärningen, säger Francke.

Men att till exempel kräva att eleverna inte använder sin telefon under hela skoldagen, förutom om de fått lov av en lärare, är enligt Utbildningsstyrelsens linjedragning inte tillåtet.

Eleverna får inte tvingas ge bort telefonen före lektionen

På Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland säger jurist Thomas Sundell att det inte finns något stöd i lagen för att tvinga eleverna att överlämna sina mobiltelefoner före lektionen börjar. Det måste ske frivilligt.

Däremot får läraren ta telefonen av en elev som stör under lektionen.

Laura Francke tycker att det låter som en vettig tolkning, Utbildningsstyrelsen är inne på samma linje.

- Men man kan ju förstås komma överens med eleverna och föräldrarna om det att telefonerna samlas in före lektionen börjar.

Flera skolor samlar in telefonerna

På till exempel Borgaregatans skola i Vasa, Tegengrenskolan i Vörå och Oxhamns i Jakobstad ska eleverna lämna ifrån sig sina telefoner före lektionen börjar. De återlämnas när lektionen är över.

Elisabeth Karp, rektor på Tegengrenskolan, säger att insamlandet av telefonerna är nytt för det här läsåret.

- Tidigare läsår har vi gjort så att det har räckt att eleverna och lärarna har telefonen på ljudlöst. Det här läsåret testar vi att lämna upp telefonerna om de inte används i undervisningen. Det här för att öka fokus och lugna ner tempot.

Ingen har straffats för att de inte har lämnat telefonen i korgen.

- Men lärarna uppmanar nog eleverna ganska enträget till att lämna ifrån sig telefonen, säger Karp.

På Oxhamns skola har insamlandet inte medfört några problem.

- Hypotetiskt är det möjligt att en elev vägrar lämna in mobilen. En elev kan alltid påstå att mobilen är hemma. Om en elev vägrar får hen behålla telefonen så länge det inte stör undervisningen. Mobilen är för oss ett arbetsredskap och att enbart fokusera på eventuella problem kring mobila enheter är inte förenligt med skolans pedagogik och syn på lärande, säger rektor Peter Lindqvist.

Telefonen ska användas i pedagogiskt syfte

Såväl Finlands svenska lärarförbund som Hem och Skola är av den åsikten att vuxna har rätt att begränsa elevernas användning av mobiltelefoner, med hänvisning till en trygg skolvardag med arbetsro och utan mobbning.

- Om de används under lektionstid så ska det vara i ett pedagogiskt syfte, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

Men något totalförbud av mobiltelefoner i skolan flaggar man inte för.

- Jag skulle nog hellre begränsa användningen än att kategoriskt förbjuda telefonerna. Det finns ju också en nytta med dem, säger Holmlund.

Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund
Christer Holmlund. Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund Bild: Stina Siren/Yle lärare,ordförande för finlands svenska lärarförbund

Sunt bondförnuft efterlyses

Christer Holmlund tycker att man borde använda det sunda bondförnuftet mer än nu, i stället för att bedöma allt via juridik.

- Vill vi ha det så, att man trots att man vet att telefonen stör undervisningen, håller fast vid den för att man har juridiska rättigheter till det? frågar sig Holmlund.

- Eleverna måste få känna sig trygga i en klassmiljö och veta att ingen fotar eller filmar dem och sen sätter ut det på nätet, fortsätter Holmlund.

Justitiekansler Jaakko Jonkka påpekade alltså i sitt beslut att man i varje fall måste väga rättigheter mot rättigheter.

- Är det andra grundrättigheter eller elevernas rätt till en trygg studiemiljö som väger mer? Det är ju här diskussionen uppstår och som man måste väga lagstiftning mot lagstiftning, säger Christer Holmlund.

Holmlund anser att den trygga studiemiljön är viktigare i det här fallet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten