Hoppa till huvudinnehåll

På Borgaregatans skola i Vasa lämnar man ifrån sig telefonen

På Borgaregatans skola i Vasa har man ett system där elevernas telefoner samlas in före lektionen börjar. Men på rasterna är användningen fri.

Mobiltelefonernas vara eller inte vara i skolan har diskuterats i flera års tid. Till och med justitiekanslern har tagit ställning.

Nu har Utbildningsstyrelsen kommit med riktlinjer som säger att skolan har rätt att förbjuda störande användning under lektionstid.

Men ett totalförbud av mobiltelefoner under skoldagen är inte okej, det anses nämligen strida mot yttrandefriheten.

Borgaregatans skola i Vasa.
Borgaregatans skola. Borgaregatans skola i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen borgaregatans skola,Vasa

Telefonerna i lådan, tack!

Flera skolor kör med ett system där eleverna lämnar ifrån sig telefonen före lektionen börjar och får den tillbaka när lektionen är över.

Till exempel Borgaregatan i Vasa, Tegengrenskolan i Vörå och Oxhamns i Jakobstad.

På Borgaregatans skola har man haft den policyn i några års tid. Där sätts telefonerna i en låda före lektionen börjar.

- Jag tycker att vi är överens med föräldrarna gällande telefonanvändningen. Våra trivselregler gjordes i samarbete med Hem och Skola, säger biträdande rektor Inger Damlin.

Det handlar helt enkelt om att skapa en lugnare studiemiljö.

Beroende på lektion

Telefonerna behöver inte alltid lämnas in. Deras vara eller inte vara beror på ämnet och lektionen. Det är upp till läraren att bedöma om eleverna har nytta av telefonen i undervisningen.

Ett par elever som vi talar med har inget emot att lämna in sin telefon.

- När det behövs är det bra. Men det behövs inte så ofta, säger Ellen Bos.

- Jag tycker att trivseln i klassen blir mycket bättre när läraren inte hela tiden måste säga till, säger Ida Österholm.

Ida Österholm och Ellen Bos på Borgaregatans skola.
Ida Österholm och Ellen Bos. Ida Österholm och Ellen Bos på Borgaregatans skola. Bild: Yle/Joni Kyheröinen borgaregatans skola,Vasa

Måste ske frivilligt

På Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland säger jurist Thomas Sundell att det inte finns något stöd i lagen för att tvinga eleverna att överlämna sina mobiltelefoner före lektionen börjar. Det måste ske frivilligt.

Däremot får läraren ta telefonen av en elev som stör under lektionen.

Enligt Inger Damlin lämnar eleverna på Borgaregatan ifrån sig sina telefoner frivilligt.

Hur går man då till väga om en elev vägrar lämna ifrån sig sin telefon före lektionen börjar?

- Då skulle jag be eleven att sätta telefonen i väskan så att den inte stör lektionen, säger Inger Damlin.

- Huvudsaken är att telefonen inte syns, säger rektor Seppo Kallio.

Så kan man ha telefonen i fickan så länge den inte stör?

- Det tycker jag, säger Kallio.

- Vi rekommenderar att de sätter telefonen i lådan. Vi ser inte det här som något problem, eleverna gör det för att de ska trivas i klassen, säger Damlin.

Biträdande rektor Inger Damlin och rektor Seppo Kallio på Borgaregatans skola.
Inger Damlin och Seppo Kallio. Biträdande rektor Inger Damlin och rektor Seppo Kallio på Borgaregatans skola. Bild: Yle/Joni Kyheröinen borgaregatans skola,Vasa

Totalförbud strider mot yttrandefriheten

Att förbjuda användning av mobiltelefoner under hela skoldagen anses inte vara möjligt enligt Utbildningsstyrelsen.

Orsaken är att det skulle inkräkta för mycket på elevernas grundrättigheter, som yttrandefriheten.

Inte heller på Borgaregatan låter totalförbud som någon god idé.

- Jag tror att det är ganska svårt att genomföra. Då blir det en katt och råtta -lek och alla blir frustrerade på varandra, säger Seppo Kallio.

- Jag tror att det här med telefoner är en del av vår fostrargärning och ett förbud skulle inte ligga i linje med att fostra till framtidens medborgare, säger Inger Damlin.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten