Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens modell får godkänt i Karleby

Fasaden av ingången till Mellersta österbottens centralsjukhus.
Fasaden av ingången till Mellersta österbottens centralsjukhus. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist möcs

Regeringens reviderade modell för social- och hälsovården får tummen upp från centralsjukhuset i Karleby. Vd Ilkka Luoma gläds över att Mellersta Österbotten nu får ordna sin vård på egen hand.

Samtidigt oroar han sig för att räddningsväsendet ska styras från endast fem områden.

Den nya modellen som presenterades på onsdag bygger på 18 landskap och fem samarbetsområden.

I den tidigare modellen fanns det 18 självstyrelseområden baserat på landskapen men endast 15 vårdområden.

Det betyder att tre landskap skulle ha ordnat social- och hälsovården i samarbete med något annat landskap.

Mycket tydde på att Mellersta Österbotten var ett av dessa landskap. Men nu verkar det hotet ha försvunnit.

- Enligt regeringens nya linjedragning är alla landskap likvärdiga när det gäller ordnandet av hälsovården, säger Ilkka Luoma, vd på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

Luoma säger att beskedet tagits emot väldigt positivt i Mellersta Österbotten.

- Precis det här önskade alla våra medlemskommuner i ett utlåtande i februari.

Samarbetet med Uleåborg fortsätter

Luoma är också nöjd med de fem vårdområdena som ska bildas. De ska byggas upp kring landets fem universitetssjukhus.

För Mellersta Österbottens del torde det betyda att mycket fortsätter som idag. Bland annat samarbete med universitetssjuhkuset i Uleåborg.

I dagsläget hör Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt till Uleåborgs specialsjukvårdsområde.

Räddningsverken minskas från 22 till fem

Luoma är dock orolig över beskedet att räddningsväsendet, det vill säga brandkåren och ambulanserna, i framtiden bara ska bestå av fem räddningsverk i stället för dagens 22.

De här fem räddningsverken ska drivas av de landskap där universitetssjukhusen finns.

I dagsläget producerar till exempel Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt ambulanstransporterna själva.

- Det har gett synergieffekter mellan akutvården och den övriga vården. Så vi är lite rädda för vad som händer nu när en annan organisation ska sköta saken, säger Luoma.

Tolv sjukhus med full jourverksamhet

Regeringen gav också besked om att det i framtiden ska finnas tolv fulljoursjukhus. De fem universitetssjukhusen plus sju centralsjukhus. Vilka dessa sju sjukhus är har man inte ännu avslöjat.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är ett av de minsta i landet befolkningsmässigt med drygt 78 000 personer. Men Luoma kastar inte yxan i sjön.

- Jag tror inte att det hänger enbart på befolkningsunderlaget. Man beaktar säkert också avstånden till servicen.

- I dagsläget kan inget sjukvårdsdistrikt med säkerhet säga att deras sjukhus är ett fulljoursjukhus i framtiden, fortsätter Luoma.

Överdramatiserat

Enligt Luoma är det ingen katastrof även om det skulle bli så att centralsjukhuset i Karleby får stryka på foten vad gäller full jourverksamhet.

Han tycker att diskussionen i offentligheten om klasskillnaden mellan fulljoursjukhus och andra centralsjukhus är lite överdramatiserad.

- Jag tror att den mängden specialistvård som behövs också i framtiden kommer att finnas på alla centralsjukhus.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten