Hoppa till huvudinnehåll

Ritningarna för centralköket i Borgå är klara

Skissritning av centralköket i Borgå
Skissritning av centralköket i Borgå Skissritning av centralköket i Borgå Bild: Borgå stad storkök,Borgå,Skiss,borgå centralkök

Ritningarna för ett nytt centralkök i Borgå är klara. Köket ska byggas i Kungsporten 2017.

Borgås nya centralkök ska behandlas av politikerna i april. Ritningarna är klara och det är tänkt att centralköket ska stå klart före slutet av 2017. De förberedande markarbetena i Kungsporten påbörjas redan hösten 2016.

Centralköket ska byggas invid Harabackagatan. Ursprungligen var det tänkt att köket skulle placeras på en annan tomt i Kungsporten, men av plantekniska skäl flyttades det.

Slutkostnad på nästan sju och en halv miljon

I april ska medlemmarna i direktionen för affärsverket Borgå lokalservice och stadsstyrelsen i Borgå behandla skissplanerna och kostnadsberäkningen.

Köksbygget beräknas kosta cirka sex och en halv miljoner euro. Maskiner och utrustning lägger till cirka 840 000 till notan.

Personalen har varit med i planeringen

I ett pressmeddelande säger Borgå stad att affärsverkets personal aktivt har deltagit i planeringen av köket. Både personalen och arbetarskyddet har haft representanter i planeringsgruppen.

Personalrepresentanterna har bland annat bekantat sig med motsvarande centralkök på andra håll i Finland.

- Vi kan lära oss av hur andra har löst frågorna, säger verkställande direktör Annika Malms-Tepponen på Borgå lokalservice.