Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdskommunerna lugna inför regeringens sparkrav

Snäckvikens båtbrygga i Pargas.
Snäckvikens båtbrygga i Pargas. Bild: Yle/Linus Hoffman stolpar i båthamn

På tisdagen enades regeringspartierna om de ekonomiska ramarna för de kommande fyra åren. Kommunerna påverkas då de ska spara 130 miljoner euro.

Pengarna ska tas in på bland annat kundavgifter och höjda fastighetsskatter. I de åboländska skärgårdskommunerna verkar man ta ramarna med ro.

Beloppet per kommuninvånare blir inte stort

I Pargas tror man inte på stora effekter. Ekonomichefen Maija Elenius påpekar att beloppet inte är så stort per kommun och invånare då det fördelas på landets alla kommuner. Hon kan inte lova att det inte blir skattehöjningar i Pargas, det är trots allt inte hon som besluter om dem.

Hon säger att det ändå ingår i Pargas strategi att inte höja på skattesatserna för inkomster och fastigheter.

- På sätt och vis har det varit lättare att höja på fastighetsskatten eftersom den har en mindre effekt än en höjning av inkomstskatten. Inkomstskatten är lägre i Pargas än snittet för hela landet medan fastighetsskatterna är på en hög nivå.

Malmen i Pargas centrum
Malmen i Pargas centrum Bild: Yle/Johanna Ventus malmen i pargas

Inkomstskattesatsen är på 19,75 procent i Pargas. Den allmänna fastighetsskattesatsen är 1,5 procent och 0,47 procent för stadigvarande bostadsbyggnader.

I Kimitoön betalar invånarna lika mycket inkomstskatt som Pargasborna, däremot kommer fastighetsägarna något billigare undan. Den allmänna fastighetsskattesatsen är i Kimitoön 1,1 procent och 0,37 procent för stadigvarande bostadsbyggnader.

Kimitoön har beredskap för en höjning

I Kimitoön meddelar man att det säkert är rimligt att genomföra en höjning av avgifter och skatter så länge de är små, men någon höjning blev det i alla fall inte efter årsskiftet. Tonen mot regeringen är aningen mer kritisk. Förvaltningschefen Erika Strandberg förvånas över regeringens utlåtande om att kommunerna inte sparat tillräckligt enligt tidigare uppsatta mål.

Erika Strandberg. Bild: Yle/Monica Forssell erika strandberg

Hon säger att små kommuner nog sparar hela tiden och kastar sedan bollen tillbaka till regeringen som lovat att inte ge kommunerna nya uppgifter.

- Vi ser inte av det löftet, det kommer hela tiden nya uppgifter.

Strandberg noterade att regeringen skurit i anslagen för bastrafiklederna. Hon säger att det inte längre finns så mycket att skära i då det kommer till vägunderhåll. Samma gäller skärgårdstrafiken och kollektivtrafiken som det finns väldigt lite kvar av i Kimitoön, säger hon.