Hoppa till huvudinnehåll

Vårdreformen - så här påverkas du

Ett piller
Ett piller Bild: Yle/Ludovic di Orio beroende

Efter att politiker i flera år velat om social- och hälsovårdsreformen har regeringen nu lyckats komma till skott och fattat flera stora, riktgivande beslut. Vi har sammanfattat de viktigaste punkterna utgående från hur läget ser ut just nu.

1. Vem kommer att vårda mig från och med år 2019?

Planen är alltså att vårdreformen ska träda i kraft 2019. I samband med det är det meningen att din valfrihet som patient ska öka. Det här betyder att du inte längre måste hålla dig till den kommunala hälsovården när du vårdas kommunalt, utan också får välja mellan privata vårdtjänster eller tjänster som tredje sektorn erbjuder. Du har alltså möjlighet att välja vilken aktör du vill ska vårda dig i framtiden.

Den här valfriheten gäller i huvudsak primärvården men också delar av specialistvården kan ingå, likaså socialtjänster.

2. Kommer vården att bli dyrare?

Ja, åtminstone en del av klientavgifterna du måste betala för vården kommer att höjas i samband med reformen. Hur den övergripande vårdfinansieringen ser ut i framtiden är, som mycket annat, fortfarande öppet. Men pengarna ska komma från statsbudgeten och det betyder att din inkomstskatt stiger. Samtidigt borde ändå kommunalskatten sjunka så att du går på plus minus noll.

3. Kommer vården att förbättras eller försämras?

Vården borde förbättras eftersom de som vårdar dig borde få tillgång till alla uppgifter som finns om dig som patient. Hela din sjukdomshistoria ska med andra ord finnas samlad. Samtidigt ska informationsgången mellan olika delar av vårdkedjan bli smidigare. När valfriheten blir större behöver du kanske inte heller längre köa lika länge som nu för att få läkare.

Däremot kan sträckorna till sjukhus med fullskalig jour bli längre, eftersom de blir färre.