Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs stadsdirektör vill spara mera än politikerna

Karis hälsostation
Dragkampen om hur många dagar Karis hälsocentral ska erbjuda läkarvård är inte över. Karis hälsostation Bild: Yle/Minna Almark karis hälsostation

Pojo hälsostation ska stänga och flytta sin verksamhet till Karis. I Karis ska hälsostationen i sin tur bara ha läkarmottagning två dagar i veckan, anser Raseborgs stadsdirektör Tom Simola i sitt förslag till stadsstyrelsen (11.4). Skolorna i Svartå ges högst tre år till.

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg var inte beredd att svälja den sparplan grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen serverade politikerna.

Nämnden beslutade på sitt möte 31 mars föreslå att Karis hälsostation har läkarmottagning fem dagar i veckan som nu och Pojo hälsostation fortsätter som nu med läkare tre dagar i veckan.

Stadsdirektör Tom Simola skriver ändå i sin beredning till stadsstyrelsen att det enda sättet att spara de 365 000 euro per år som behöver sparas inom hälsovårdstjänsterna är genom att centralisera sjukskötar- och läkartjänsterna till huvudsakligen en mottagning.

Ekenäs hälsostation har den bästa förutsättningen att fungera som huvudmottagning eftersom den finns i samband med Raseborgs sjukhus.

Genom att koncentrera läkarmottagningen till Ekenäs kan man också gå in för kvällsöppet på hälsostationen. Det i sin tur leder till att man kan spara minst 200 000 euro per år av kostnaderna för den specialiserade sjukvården.

Skolorna

På bildningssidan följer stadsdirektören rätt långt det förslag bildningsnämnden i Raseborg lyfter fram om att på kort sikt stänga fyra skolor och på längre sikt också stänga skolan i Bromarv.

Han vill ändå inte ge skolorna i Svartå mer tilläggstid än till läsåret 2018-2019. Han föreslår att Svartå skola och Mustion koulu får fortsätta så länge fastigheterna inte kräver reparationer eller sanering, men att skolorna måste stängas senast om tre år precis som skolan i Bromarv. Däremot utreds nog en fortsättning för årskurserna 1-4 i Svartå.

Svartå skola.
Svartå skola får tre år till, tycker stadsdirektören. Svartå skola. Bild: YLE/Mikaela Sonck mustion koulu

I sitt förslag till stadsstyrelsen säger stadsdirektören också att tjänstemännen inom bildningen ska utreda alternativa upprätthållarmodeller för gymnasieutbildningen i Raseborg.

Om alla förslag går igenom kunde man skära ner på antalet ledande tjänstemän i bildningen med en eller två personer.

Tekniska sektorn

Raseborg ser också över sin förvaltning och slår samman enheter. På den samhällstekniska sidan föreslås enheten intern service upphöra och bli en del av den nya tekniska sektorn.

Beslut fattas under hösten, men ledningen och förvaltningen inom intern service berörs och omfattas av samarbetsförhandlingar.

Raseborg ser också över sina fastigheter och har som mål att effektivera verksamheten.

Följande politiska kapitel skrivs nu

På måndag 11.4 möts stadsstyrelsen för att behandla frågan. Staden har kallat till presskonferens på tisdag 12.4 klockan 12. Då får man höra hur politikerna i stadsstyrelsen förhåller sig till de senaste förslagen om servicestrukturen i Raseborg.

Stadsstyrelsen behandlar också ett ärende som inte är offentligt kring samarbetsförfarande som hänger ihop med processen 2020. Men i fall stadsstyrelsen berättar något mera om det ärendet på tisdag är inte klart.

Offentligt är däremot stadsfullmäktiges möte som hålls på kvällen 11.4. Då ska fullmäktige definitivt slå fast var förvaltningen ska finnas i framtiden i Raseborg. Allt tyder på att det blir huvudbyggnaden på Ekåsenområdet som blir stadens nya stadshus.

Läs mera:

Vårdpolitiker vill ha kvar läkare i Karis och Pojo

Politikerna i grundtrygghetsnämnden i Raseborg var inte beredda att gå in för alla de sparåtgärder tjänstemännen hade lyft fram. Däremot får glesbygden besök av vårdbilar istället för att hålla kvar de mottagningar man har nu. Också Bromarfhemmet stänger.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland