Hoppa till huvudinnehåll

Också positivt vara ensambarn

Flicka och maskros.
Det är inte avgörande för ett barns välbefinnande att det finns syskon. Flicka och maskros. Bild: Stocksnap.io/Skitter Photo barn (åldersgrupper),familj

En gammal uppfattning har varit att ensambarn är själviska och olyckliga. Idag vet vi bättre, och enligt undersökningar så finns det överraskande små skillnader i sociala färdigheter mellan ensambarn och barn som har syskon.

Enligt experterna borde ensambarnets ställning inte ses som en ödesfråga. Fast ett syskonsskap kommer med vissa fördelar, så finns det också mycket gott i att vara ensambarn.

- Ensambarn får ofta mera tid och resurser av föräldrarna. Vi har alla en särskild ställning inom familjen, oavsett om det finns syskon med i bilden eller inte. Visst har syskon betydelse, men någon avgörande faktor gällande hurudana vi blir som människor har de inte, säger Taina Laajasalo som är psykologie doktor och forskare vid Helsingfors universitet.

Barn som leker med lego.
Ett barn kan gott lära sig sociala färdigheter i andra relationer än till ett syskon. Barn som leker med lego. Bild: Yle/Annika Holmbom legofigurer

Enligt Laajasalo erbjuder syskon många goda tillfällen att öva sig på uppgifter som är bra för utvecklingen. Då man har syskon måste man öva sig på att förhandla, att vänta på sin tur, att gräla och bli sams igen och att hantera känslor av svartsjuka.

Laajasalo påpekar dock att man kan öva på dessa kunskaper även i andra människorelationer, och detta är inte heller begränsat till att omfatta endast barndomen.

Uppfostringsmetoden avgörande

De forskningsresultat som finns om skillnaderna mellan att växa upp som ensambarn jämfört i en större syskonskara, är delvis motstridiga.

Till exempel så suddas eventuella skillnader i sociala färdigheter ofta ut under tonåren.

- Uppfostringsmetoden påverkar mera än antalet barn. Det som däremot är en risk för barnets utveckling är till exempel föräldrar som inte ser barnens behov, som är känslokalla eller misshandlar barnen.

Familj i pulkbacken
Föräldrar till ensambarn bör fundera över vilka slags förväntningar de har på sitt barn och hur de förmedlar dem till barnet. Familj i pulkbacken Bild: YLE/Katarina Andersson sportlov

Förväntningar och feedback

Det är bra för en förälder att fundera på den egna rollen och på de förväntningar som ställs på ensambarnet.

- Man måste komma ihåg att då ett barn inte har några syskon så har hen inte heller någon att dela föräldrarnas förväntningar med. Trots att förväntningarna inte är överdrivna förstår barnet ändå i något skede att hen är ensam om att ta emot dem. Därför vore det bra att fundera över hur man förmedlar dessa förväntningar till barnet, och hur krävande hen upplever att de är.

Det är också viktigt med hurdan feedback barnet får från föräldrarna. Beröm, uppmuntran och stöd behövs, men ett överdrivet idealiserande är inte bra. Barnet bör även förberedas för kommande misslyckanden, eftersom det hör till livet.

Och precis som med alla andra barn så är det viktigt att man visar ensambarnet hur mycket man älskar hen och att hen är bra precis som hen är.

En vuxens hand och en barnhand
Beröm, uppmuntran, stöd och kärlek. Viktiga ingredienser i ett barns uppfostran. En vuxens hand och en barnhand Bild: Jyrki Lyytikkä familjeliv

Självisk kan man bli i vilken familj som helst, det är inte beroende på om man har syskon eller inte. Det är bra ifall föräldrar med ensambarn är med och stöder relationen till kamraterna. Sociala färdigheter så som att dela med sig, kan man gott öva sig på tillsammans med kompisar.

Samma slags utmaningar kan också förekomma i familjer där det finns en åldersskillnad på över åtta år, eftersom de barnen i princip är ensambarn.

Lyssna på barnet

Om föräldrarna är lyhörda och kan lyssna till barnets behov, är ensambarnets situation ingen ödesfråga.

- Ibland har föräldrarna inte kunnat få fler barn. Trots det finns det föräldrar som känner skuld för att man inte kunnat ge sitt barn ett syskon eller så är det är stor åldersskillnad mellan barnen.

Hurdan betydelse har det för barnets temperament ifall hen inte har några syskon?

- Den uppmärksamma föräldern kan ta i beaktande och arrangera en sådan slags omgivning som barnet behöver. Om barnet är utåtagerande och behöver mycket stimulans, kan man se till att aktivera sig och att träffa andra människor. Ett syskon erbjuder per automatik sällskap och stimulans.

Det kan ibland finnas risk för att föräldrar överbeskyddar ett ensambarn, men viktigt är att även lära barnet att hantera misslyckanden. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist mödra- och skyddshem

Ett ensambarn kan få odelad uppmärksamhet. Finns det därför en risk för att man överbeskyddar barnet?

- Säkert finns det en sådan risk. Det är lättare hänt att man är överbeskyddande om man har enbart ett barn eftersom alla förväntningar och rädslor riktar sig till en enda individ. Det är bra för föräldrarna att fundera över varifrån de här känslorna kommer och vad de förmedlar.

Alexander Simola granskar planotor i Silva
Känn ingen skuld för att ditt barn inte har ett syskon! Alexander Simola granskar planotor i Silva Bild: Yle/Monica Forssell daghem,barn (familjemedlemmar),silva

Fem tips till dig med ensambarn:

1. Ordna tillfällen för barnet att öva på sina sociala färdigheter, till exempel genom lekträffar med andra barn.
2. Fundera över hur du stöder barnet i skapandet och vårdandet av nära människorelationer.
3. Var uppmärksam på hur du förmedlar dina egna förväntningar till barnet. Hen är ensam om att ta emot dem.
4. Försök att ge barnet sanningsenlig feedback. Kom ihåg att berömma och ge positiv feedback, förbered även barnet på misslyckanden.
5. Känn inte skuld över att ditt barn inte har ett syskon. Det viktigaste är att lyssna till barnets behov.

Text: Kirsi Hemánus, Föreningen för mental hälsa i Finland.
Ursprungstext på finska: Ainoan lapsen asemassa on myös paljon hyvää sanoo asiantuntija
översättning: Anki Westergård

Läs också

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP