Hoppa till huvudinnehåll

Saima kanal öppnades efter vinterpaus

Virkestransport på Saima kanal
Virkestransport på Saima kanal. Virkestransport på Saima kanal Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen Saima kanal,kanaler,sjötransport,Insjöfinland,insjöfarleder,Sjö- och kustfrakt vattentransport,fraktfartyg,Trafik och transport,transport

Trafiken i Saima kanal har inletts. Kanalen öppnades i dag efter vinterpausen.

Till en början öppnar isbrytare farlederna till Villmanstrand, Imatra och Joutseno.

Det är alltid isförhållandena som avgör när kanalen stängs och öppnas för trafik. Kanalen stängs vanligtvis i januari och öppnas i april.

Kanalen är en viktig transportled för till exempel råvirke.

Saima kanal
Saima kanal Bild: Yle / Olli Saarela insjötrafik

Saima kanal är 43 kilometer lång

Saima kanal är 43 kilometer lång, varav 23 kilometer i Finland och 20 kilometer i Ryssland.

Sjöfartskanalen förbinder sjön Saimen i sydöstra Finland med Viborg vid Finska viken.

Nivåskillnaden mellan ändpunkterna är i medeltal 76 meter.

Den ursprungliga kanalen, som blev klar 1856, hade 28 slussar.

Godstrafiken var livlig fram till 1944 då Finland måste avträda den södra delen till Sovjetunionen. Då minskade kanalens betydelse. År 1963 ingick Finland och Sovjetunionen ett avtal om att Finland skulle arrendera den sovjetiska delen av kanalen. Det ledde till en modernisering av kanalen som nu har åtta slussar