Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomar i Västnyland ser allt färre risker med cannabis

Händer på person som hanterar cannabis.
Allt yngre har rökt cannabis. Händer på person som hanterar cannabis. Bild: Yle Drog,narkotika,cannabis

Cannabis förekommer ofta i dag redan bland högstadielever och allt fler unga ser den som mindre skadlig än alkohol.

– Det är inget att se ner på. Cannabis är som vilken annan drog som helst. Det är som kaffe eller alkohol, säger Jonas, en västnylänning som redan i tidig ålder brukat cannabis.

Fenomenet bekräftas i undersökningen European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs som Institutet för hälsa och välfärd (THL) presenterar i Finland.

"Man kan missbruka allt från kaffe och socker till alkohol"

Jonas (heter egentligen något annat) var minderårig då han första gången prövade drogen men vill inte uttala sig om hur ofta han i dag röker cannabis. Han ser nog cannabis som en drog som kan göra skada men anser ändå att alkohol är minst lika skadligt.

– Man kan missbruka allt från kaffe och socker till alkohol och cannabis. Så länge man brukar måttligt är cannabis inte alltför farligt.

Victor (heter egentligen något annat) var 16 år då han första gången rökte cannabis. Sedan dess har han prövat de flesta droger man kan få tag på. Nu har han varit drogfri i närmare ett år. Victor har sett nära vänner drabbas av psykos som följd av att de rökt cannabis. Han poängterar ändå att alkohol är minst lika skadligt för kroppen, om inte snäppet värre.

Problemet med cannabis är bara att man lätt börjar göra det alltför ofta eftersom man inte får någon baksmälla av det.

– Att dricka alkohol en gång skadar mer än att röka cannabis en gång. Problemet med cannabis är bara att man lätt börjar göra det alltför ofta eftersom man inte får någon baksmälla av det, säger Victor.

En av orsakerna till att Victor bestämde sig för att sluta var att drogen var så dyr att han hade varit tvungen att själv börja sälja för att kunna fortsätta. En annan orsak var att skolan han sökte till krävde att man var helt drogfri.

– Många av mina vänner röker ännu och jag tycker det är var och ens eget val vad man gör med sin kropp. Men jag rekommenderar nog inte cannabis åt någon. Mitt liv hade varit bättre om jag aldrig prövat, säger Victor.

Inte ovanligt att 12-13 åringar redan prövat

Monica Kainulainen arbetar som servicekoordinator för missbrukarvården i Raseborg. Hon bekräftar att man även inom missbrukarvården märkt av att unga ser allt färre risker med framförallt cannabis samt att drogerna i dag kommer in i de ungas liv allt tidigare.

Monica Kainulainen arbetar med missbrukarvård i Raseborg.
Monica Kainulainen säger att allt yngre provar på cannabis. Monica Kainulainen arbetar med missbrukarvård i Raseborg. Bild: Yle/Sofia Westerholm monica kainulainen,missbrukarvård

– Det är inte längre ovanligt att 12-13-åringar redan prövat, säger Kainulainen.

Enligt undersökningen Hälsa i skolan 2015 har åtta procent av eleverna i årskurserna 8 och 9 i Finland prövat på narkotika. Ju äldre ungdomarna blir, desto allmännare blir drogerna. Bland gymnasieeleverna uppger 12 procent att de använt någon form av narkotika och bland eleverna vid yrkesskolor var siffran 22 procent.

Redaktör: Sofia Westerholm