Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stad har ekonomisk nytta av inflyttade

flygfoto borgå
Flygfoto över Borgå. flygfoto borgå Bild: Yle/ Frida Lönnroos flygfoto borgå

Borgå är en av få kommuner som drar nytta av flyttningsrörelsen. På fem år har staden fått in nitton miljoner i inkomster. De inflyttade är ofta högutbildade.

Under de senaste åren har Borgå förlorat en del invånare i flyttningsrörelsen mellan kommunerna, men dragit ekonomisk nytta av flyttningsrörelsens struktur.

- Borgå hör till de få städer som får inflyttningsöverskott av sysselsatta människor. Inflyttarna är också högt utbildade och har i genomsnitt högre inkomster, säger politices doktor Timo Aro.

Nya Borgåbor kommer från Sibbo, Esbo och Vanda

Mest flyttar nya invånare från Sibbo, Esbo och Vanda. Då Borgåborna flyttar bort går flyttlasset oftast till Helsingfors och Åbo, men också till grannkommunerna Askola och Lovisa.

Inkomsterna som flyttningsrörelsen hämtat till staden är 19,6 miljoner euro under åren 2009–2013. Relaterat till invånarantalet är summan den fjärde största jämfört med alla centralorter i landskapen. I de influtna inkomsterna ingår alla inkomster av in- och utflyttarna.

Befolkningen har växt idealiskt

Befolkningen i Borgå har växt utan avbrott sedan 1980-talet, i genomsnitt med över 300 personer per år. Befolkningstillväxten har legat på en idealisk nivå på 0,7 procent under 2000-talet. Den årliga omväxlingen har ändå varit stor.

Lite under hälften av befolkningstillväxten har kommit från flyttningsrörelsen och lite över hälften från den naturliga befolkningstillväxten. Invandringens betydelse har ökat på 2010-talet och dess andel är redan större än den naturliga befolkningstillväxtens.

bussar på borgå busstation 05.10.15
Borgåborna flyttar till studieorter och grannkommuner. bussar på borgå busstation 05.10.15 Bild: Yle/Stefan Härus matkahuolto i borgå

Invandringens betydelse ökar i hela Finland när den arbetsföra befolkningen minskar, beskriver Timo Aro.

Höjder och dalar i flyttstatistiken

– Landets interna flyttningsrörelse har haft stor omväxling på 2010-talet. Flyttningsrörelsen mellan kommunerna återspeglar ekonomiska konjunkturväxlingar. Borgå hade utflyttningsöverskott under recessionsåren 2010–2012, inflyttningsöverskott under åren 2013–2014 och åter ett litet utflyttningsöverskott år 2015. Detta är typiskt också för andra kommuner i tillväxtcentrumens inflytandeområden, säger Aro.

Under sommaren 2015 gick Borgås invånarantal över 50 000 personer, men i slutet av december var antalet åter snäppet under den magiska gränsen.