Hoppa till huvudinnehåll

Cyklar ska inta Tavastvägen - bilarna dirigeras till Sörnäs strandväg

Förslaget för en bilfri Tavastväg från ungefär 2019
Så här kunde det se ut på Tavastvägen om det nya förslaget går igenom. Förslaget för en bilfri Tavastväg från ungefär 2019 Bild: Helsingfors stadsplaneringskontor tavastvägen

Med rösterna 10-5 röstade stadsstyrelsen för att förvandla Tavastvägen i Helsingfors till en bilfri gata.

Förslaget går ut på att bygga cykelvägar och minska på trafiken mellan Hagnäs torg och Helsingegatan. Trottoarerna ska breddas och personbilarna ska bort.

Sträckan ska bli en zon för cyklister och kollektivtrafik - och fotgängare förstås. Tanken är att bilisterna ska använda Sörnäs strandväg istället för Tavastvägen.

- Vi är verkligen nöjda över beslutet, säger Veronika Honkasalo (Vänstern) efter stadsstyrelsens möte på måndagen.

Förslaget har varit en hjärtesak för vänstern och deras Berghällsgrupp har drivit saken framåt.

Samlingspartiet och Sannfinländarna emot

Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml.) är inte lika nöjd. Samlingspartiet hade gärna väntat med planeringen tills Fiskehamnens område står klart.

- Vi ville veta hur mycket Sörnäs strandväg stockas innan planeringen skulle gå framåt, säger Rauhamäki.

Det kan bli en stereotyp diskussion om och mot cykliser.― Veronika Honkasalo

Honkasalo menar att skulle man vänta med att de stora byggprojekten i området blir klara skulle cyklister få vänta femtio år på att inta Tavastvägen.

Hon menar ändå att det kan bli ståhej när saken ska upp i stadsfullmäktige i slutet av månaden.

- Det kan bli en stereotyp diskussion om och mot cykliser, säger Honkasalo.

Rauhamäki tror å sin sida att majoriteten av fullmäktige kommer att rösta för förslaget att göra Tavastvägen till en cykel- och kollektivtrafikgata.

Förslaget tas upp i stadsfullmäktige den 27 april.

Om personbilarna skulle flytta från Tavastvägen till Sörnäs strandväg skulle kollektivtrafiken bli snabbare. En inbesparing på en halv miljon om året skulle göras i kollektivtrafiken. Projektet väntas kosta kring 14 miljoner euro.

Samlingspartiet och Sannfinländarna rösta emot förslaget, medan De Gröna, SDP, Vänstern, SFP och Centern alla stödde det.

Förslaget tas upp i stadsfullmäktige den 27 april.