Hoppa till huvudinnehåll

Nytt kapitel i Valsörarnas historia

Valsörarnas gamla sjöbevakningsstation.
Valsörarnas gamla sjöbevakningsstation. Valsörarnas gamla sjöbevakningsstation. Bild: Yle/Anna Ruda Valsörarna,valsörarnas sjöbevakningsstation,Korsholm

Förra veckan började rivningen av den före detta sjöbevakningsstationen på Valsörarna. Två grävmaskiner river huvudbyggnaden som byggdes 1984. Sjöbevakarna lämnade Valsörarna 2009 och planerna för framtiden är småskaliga.

Ögruppen Valsörarna ligger ytterst i Kvarken cirka 15 kilometer nordväst om Björkö i Korsholm. Många förslag har förts fram på vad man skulle kunna använda sjöbevakningsbyggnaden till när sjöbevakningsverksamheten upphörde.

- Det är ju det finaste stället längs Finlands kust och här finns potential. Alla har idéer och det finns många idéer. Men det gäller att hitta någon som har intresse och en del finanser bakom sig för att man ska kunna utveckla verksamheten här, säger Ralf Nybond från Björkö delägarlag.

Nu rivs sjöbevakningsstationen på Valsörarna.
Nu rivs sjöbevakningsstationen på Valsörarna. Bild: Yle/Anna Ruda Valsörarna,valsörarnas sjöbevakningsstation,Korsholm

Trots att man gjorde mycket för hitta lösningar, kom man enligt Nybond inte fram till någon som skulle ha potential att lyckas.

Huvudbyggnaden rivs

Marken som stationsbygganden står på ägs och arrenderas ut av Björkö delägarlag och stationsbyggnaden ägs nuförtiden av Senatsfastigheter. Innan senatsfastigheter lämnar området måste också marken saneras och området återställas i sitt ursprungliga skick.

Därför rivs huvudbyggnaden och cementplattan som oljecisternerna har stått på. Kvar blir flera uthus som kommer att tillfalla delägarlaget och Björkö båtklubb. I huvudbyggnaden finns asbest och i marken finns olja och rester av båttvättmedel och målfärg.

- Vi har aldrig haft något problem med Senatsfastigheter. De sanerar allt, säger Nybond.

En grävmaskin river byggnaderna på Valsörarna.
En grävmaskin river byggnaderna på Valsörarna. Bild: Yle/Anna Ruda Valsörarna,grävmaskin,Korsholm

Verksamhet också i framtiden

Meteorologiska institutet har en mätstation på Valsörarna och den kommer att finnas kvar. Enligt Ralf Nybond har också Trafiksäkerhetsverket och Gränsbevakningsväsendet planer på att sätta upp utrustning för att övervaka Kvarken. Den stora radarmasten blir kvar. För att all utrustning ska få elektricitet talade Nybond om att man skulle sätta upp några små vindmöllor och solceller på Valsörarna.

Sjöbevakningen 40 km bort

Innan Finland gick med i EU fanns också Gränsbevakningsväsendet på Valsörarna och alla som åkte mellan Finland och Sverige skulle anmäla sig hos dem. Nu finns den närmaste sjöbevakningsstationen i Vallgrund och dit är det 20 sjömil, eller knappt 40 kilometer.

- När det händer en olycka är det ju väldigt långt till sjöbevakningen. Men jag förstår nog också att de inte kan sitta här och vänta på en olycka, säger Nybond.

Valsörarna är ett fredat fågelskyddsområde och under fåglarnas häckningsperiod råder landstigningsförbud. Bland annat Ostrobotnia Australis har en stuga på Valsörarna.

- Jag tror nog att den verksamhet som kommer att finnas här i framtiden kommer att vara ganska småskalig naturturism, säger Nybond.

Populärt utflyktsmål

Nybond berättar att under tiden sjöbevakarna fanns på Valsörarna räknade de med att ungefär 2000 fritidsbåtar besökte öarna varje sommar. Och det är också för fritidsbåtarna som han tänker sig att man borde ha en del service.

- Här skulle kunna finnas en gästhamn, eller åtminstone en nödhamn, och ett ställe att grilla på. Det här är ju ett bra ställe att ta paus på, halvvägs till Sverige, säger Nybond.

Läs också