Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Finlandssvensk gymnastik i över 120 år

Baba Åkerberg
Baba Åkerberg Bild: Eva Persson baba åkerberg

Finlands Svenska Gymnastikförbund firar 120 år i arbetets tecken nästa veckoslut 16-17.4.2016 med två förbundsmästerskap i Grankulla och Helsingfors. Kom med för att se var den finlandssvenska gymnastiken går idag!

Den finlandssvenska gymnastiken är mycket mer än 120 år gammal. Redan år 1875 grundades Helsingfors Gymnastikklubb och året efter Gymnastikföreningen i Helsingfors. Snabbt fanns det gymnastikföreningar också i Åbo, Borgå, Hangö, Vasa, Grankulla...

Gymnastikföreningarna är bland de äldsta idrottsföreningarna i landet, men ändå inte de allra äldsta. Den första idrottsföreningen grundades i Björneborg, Segelföreningen i Björneborg, redan för 160 år sedan

Då gymnastikföreningarna i landet blev fler och fler grundades ett förbund, Finska Kvinnors Gymnastikförbund – Suomen Naisten Voimisteluliitto, den 26 februari 1896, som räknas som födelsedatum för det nuvarande finlandssvenska förbundet.

Förbundet har under åren bytt namn flera gånger, splittrats isär på finska och svenska, gått ihop manligt och kvinnligt till det som idag är Finlands Svenska Gymnastikförbund.

År 1917 upplöstes Finska Kvinnors Gymnastikförbund och ett nytt förbund, Förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor - Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto grundades. Förbundet utgjorde takorganisation för en svensk- och en finskspråkig sektion.

År 1921 blev sektionerna självständiga förbund. Det svenskspråkiga förbundet tog namnet Svenskt förbund för fysisk fostran för Finlands kvinnor och ändrade 1937 namnet till Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund.

År 1981 beslöt man ändra förbundets namn till Finlands Svenska Gymnastikförbund (FSG) varvid de manliga svenska gymnastikföreningarna blev medlemmar i förbundet och man inledde sin verksamhet den 1 januari 1982.

De manliga gymnasterna hade år 1951 utträtt ur Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI) och stiftat ett eget förbund, Finlands Svenska Gymnastikförbund, som upplöstes 1981 då de manliga gymnastikföreningarna tillsammans med de kvinnliga blev medlemmar i det gemensamma förbundet.

I november 1994 var FSG stiftande medlem av Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat, SVoLi - Finlands Gymnastikföreningar, FGF. SVoLi /FGF ansvarade för den landsomfattande gymnastiken i Finland, FSG ansvarade för den landsomfattande svenskspråkiga gymnastiken. FSG fungerade då som en region för SVoLi:s / FGF:s svenskspråkiga föreningar.

År 2004 gick Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SvoLi - Finlands Gymnastikföreningar FGF samman med Suomen Voimisteluliitto - Finlands Gymnastikförbund, till ett nytt tvåspråkigt förbund: Suomen Voimisteluliitto Svoli - Finlands Gymnastikförbund Svoli. Finlands Svenska Gymnastikförbund har sedan 1.1. 2005 haft ett samarbetsavtal med Voimisteluliitto, och ansvarar för den svenska gymnastikverksamheten i Finland.

Under veckoslutet ordnas FSGM i estetisk truppgymnastik och jumpajippo i Grankulla, med 24 tävlande trupper från fem olika föreningar, med sammanlagt 183 gymnaster. Under pauserna mellan programmen får vi också se grupper uppträda fritt i FSG show. Tävlingarna ordnas i Grankulla bollhall lördag den 16.4 och börjar klockan 12.00.

Samtidigt ordnas det i Helsingfors FSGM redskap mångkamp och lagtävling i Gloriahallen på Lilla Robertsgatan på lördag mellan klockan 12.45 och 20.00 och fortsätter i Sportkvarnen i Kvarnbäcken på söndagen mellan 9.00 och 14.00. I FSGM mångkamp och lagtävling deltar 270 gymnaster i 16 olika klasser.

Under veckoslutet tävlar alltså 453 finlandssvenska gymnaster från hela Svenskfinland. Välkomna med för att se den finlandssvenska gymnastiken av idag, en välmående idrottsgren med mycket idrottsgemenskap, fart och estetik.

Barbara (Baba) Åkerberg
Finlands Svenska Gymnastikförbund, verksamhetsledare

Läs också

Nyligen publicerat - Sport