Hoppa till huvudinnehåll

Kulturfonden delar ut 16,7 miljoner

DUV-teatern
Duv-teatern beviljades 20 000 euro i understöd. DUV-teatern Bild: Stefan Bremer duv-teatern

Svenska kulturfonden har delat ut 16,7 miljoner euro i bidrag. Av de 3 730 ansökningar som skickades in i november blev 1 841 beviljade.

Av bidragen går 54 procent till konst och kultur, 22 procent till allmän finlandssvensk verksamhet, 13 procent till utbildning och 10 procent till forskning och vetenskap. Allmän finlandssvensk verksamhet innefattar exempelvis förbund, medborgaraktiviteter samt föreningar.

Svenska kulturfondens regionala fonder i Nyland, Österbotten samt Åboland står för sammanlagt 21 procent av utdelningen.

Österbottens svenska kulturfond utdelade bland annat ett stipendium på 3 000 euro till Humorgruppen KAJ. Gruppen har även beviljats 10 000 euro från Rose-Maj och Levi Ulfvens stipendiefond.

Humorgruppen KAJ
Humorgruppen KAJ. Humorgruppen KAJ Bild: Yle / Camilla Fagerholm KAJ,humorgruppen kaj

De största stipendierna i Nyland gick till Ekenäs konsertgarantiförening som beviljades 20 000 euro samt Akademiska Damkören Lyran i Helsingfors som beviljades 12 000 euro.

I Åboland gick de största stipendierna till Art-dur Nagu Musik- och Bildkonstskola och Korpo Jazz som beviljades 17 000 euro respektive 15 000 euro.

68 arbetsstipendier för konstnärer

Kulturfonden beviljade 68 arbetsstipendier för konstnärer, varav 8 är tvååriga stipendier och 60 är ettåriga stipendier. Bland dem som fick det tvååriga arbetsstipendiet finns bland andra författaren Malin Kivelä, konstnären Pia Sirén och sångaren Emma Salokoski.


De ettåriga arbetsstipendierna är 24 000 euro medan de tvååriga arbetsstipendierna är 48 000 euro.

Av de 60 personer som fick ett ettårigt arbetsstipendium finns bland andra skådespelaren Linda Zilliacus, författarna Philip Teir och Kaj Korkea-Aho samt regissören Anna Blom. Blom har bland annat regisserat novellfilmen Det går att operera, som visades på Yle 5 i januari.

linda zilliacus
Skådespelaren Linda Zilliacus fick ett ettårigt arbetsstipendium. linda zilliacus Bild: Yle / Eva Pursiainen linda zilliacus

Det samfund som beviljades det största stipendiet är Svenska Bildningsförbundet som fick ett stipendium värt 400 000 euro. Det näst största stipendiet för samfund på 360 000 euro gick till Finlands svenska tankesmedja Magma.

DUV i Mellersta Nyland är även ett av de samfund som tilldelades ett stipendium. Värdet på deras stipendium är 20 000 euro och är avsedd för Duv-teaterns verksamhet.

Hanna Granroth-Wilding fick det största stipendiet i kategorin Privatpersoner och arbetsgrupper. Stipendiet från Carl Cedercreutz stipendiefond på 34 000 euro beviljades för forskningsarbete.