Hoppa till huvudinnehåll

Utlänningsbyrån i Vasa behöver mer personal

Torget i Vasa.
Arkivbild. Torget i Vasa. Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa Vasa,torgförsäljning,Torget i vasa

De asylsökande som kom till Österbotten i höstas börjar nu få besked om de får uppehållstillstånd eller inte. Hittills i år har många nya kunder anmält sig till utlänningsbyrån i Vasa och därför vill man anställa fyra personer till för resten av året.

För att kunna ta emot den ökande flyktingmängden i utlänningsbyrån det här året behöver man anställa en socialarbetare, två socialhandledare och en handledare till. De fyra skulle anställas för viss tid till årets slut och i höst ska behovet bedömas på nytt. Social- och hälsovårdsnämnden i Vasa tar upp frågan på sitt möte på tisdag.

Man räknar med att kostnaderna för de nyanställda kommer att uppgå till 100 000 euro. För de asylsökande som har fått uppehållstillstånd betalas en ersättning i tre år och för kvotflyktingar i fyra år. Vasa stad räknar med att den beräknade ersättningen kommer att täcka de föreslagna tilläggskostnaderna.

Många stannar i Vasa

På Vasa stad räknar man med att en större andel än tidigare av de asylsökande som får uppehållstillstånd kommer att stanna kvar i Vasa. Det här beror på att Migrationsverket har nya instruktioner som uppmanar personalen på mottagningscentralen att uppmuntra dem som fått uppehållstillstånd att i första hand bosätta sig på mottagningscentralsorten. Mottagningscentralerna kan till exempel inte längre bevilja hyresgarantier för bostäder i huvudstadsregionen.

Av dem som får uppehållstillstånd i år räknar NTM-centralen med att ungefär 300 personer kommer att stanna i Vasa. Årligen brukar Vasa stad ta emot ungefär 40 personer, men mellan 140 och 180 personer har under tidigare år flyttat till Vasa eller stannat i Vasa för att bo efter att de har fått uppehållstillstånd. De som har fått uppehållstillstånd har rätt att flytta vart de vill i landet. I Vasa finns det många privata hyresbostäder och också det kommunägda Fastighets Ab Pikipruukki har många lediga bostäder.

Under år 2015 kom 143 nya kunder till Vasa utlänningsbyrå. Av dem var 20 kvotflyktingar, 87 asylsökande som fått uppehållstillstånd, 19 hade kommit genom familjeåterförening och åtta personer har flyttat till Vasa från andra kommuner.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten